Navigointipolku

EU haluaa tasavertaiset julkisten hankintojen markkinat - 02/04/2012

Kädenpuristus © iStockphoto

Uusi asetus antaisi EU:n yrityksille samat mahdollisuudet hyötyä maailmanlaajuisista julkisten hankintojen markkinoista kuin niiden kilpailijoilla on EU:ssa.

EU:n julkisten hankintojen markkinat ovat hyvin avoimet: mistä tahansa maailmasta peräisin olevat yritykset voivat osallistua valtaosaan julkisten viranomaisten tarjouskilpailuista EU:ssa. EU:n yrityksillä on kuitenkin pääsy vain joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden tavara- ja palveluhankintojen markkinoille. Komissio pitää tilannetta epäoikeudenmukaisena ja ehdottaa sen korjaamiseksi nyt uutta julkisia hankintoja koskevaa asetusta English .

Julkisten tavara- ja palveluhankintojen arvo on maailmanlaajuisesti 1 000 miljardia euroa vuodessa. EU:ssa julkisiin hankintoihin käytettiin noin 420 miljardia euroa vuonna 2010.

Noin 84 prosenttia näistä hankinnoista oli avoimia yrityksille kaikkialta maailmasta. Tarjouksentekijämaihin sovelletaan rajoituksia ainoastaan tiettyjen yleishyödyllisten palvelujen alalla ja puolustusalalla. Yhdysvalloissa vain 32 prosenttia 556 miljardin euron suuruisista julkisista hankinnoista on avoinna ulkomaisten yritysten tarjouksille. Japanissa osuus on vielä alhaisempi (28 prosenttia).

EU:n kauppakumppanien soveltamat rajoitukset vaikuttavat aloihin, joilla EU on erittäin kilpailukykyinen, kuten rakennusala, julkinen liikenne, lääkinnälliset laitteet, sähköntuotanto ja lääkkeet.

Komissio ehdottaa nyt, että hankintaviranomaiset voisivat jättää hankintamenettelyjen ulkopuolelle EU:n ulkopuolisista maista peräisin olevat tarjoukset, jos hankintasopimusten arvo on yli 5 miljoonaa euroa ja jos huomattava osa tavaroista ja palveluista ei kuulu kansainvälisten sopimusten piiriin.

Hankintaviranomaisen on ilmoitettava komissiolle, jos se haluaa jättää tällaisia tarjouksia menettelyn ulkopuolelle. Komission on puolestaan päätettävä kahden kuukauden kuluessa, hyväksyykö se rajoitukset. Arviointiin vaikuttaa mm. se, kuinka avoimia kyseisen EU:n ulkopuolisen maan julkiset hankinnat ovat EU:n yritysten tarjouksille.

Jos jokin maa syrjii EU:n tavaran- ja palveluntoimittajia toistuvasti, komissio pyrkii ensin löytämään neuvotteluratkaisun tilanteen korjaamiseksi. Jos ratkaisua ei löydy, komissio voi rajoittaa kyseisen maan yritysten pääsyä joidenkin alojen EU-markkinoille. Se voi myös määrätä hintarangaistuksia EU:n ulkopuolisesta maasta peräisin oleville tarjouksille.

Talouskriisin vuoksi monet EU:n ulkopuoliset maat ovat pyrkineet suojaamaan markkinoitaan ja syrjineet niille pyrkiviä eurooppalaisia yrityksiä. Uusi asetus loisi entistä tasavertaisemmat kilpailuedellytykset ja lisäisi EU:n yritysten liiketoimintamahdollisuuksia EU:ssa ja kansainvälisillä markkinoilla. Myös eurooppalaiset pk-yritykset voisivat kilpailla julkisista hankinnoista muualla maailmassa, mikä puolestaan loisi uusia työpaikkoja EU:hun.

Pääsy kansainvälisille julkisille hankintamarkkinoille DeutschEnglishfrançais

Kauppa – julkiset hankinnat English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä