Navigatsioonitee

Õiglane konkurents riigihanketurul - 02/04/2012

Käepigistus © iStockphoto

Uue määrusega tagataks ELi ettevõtjatele samasugused võimalused rahvusvahelistel riigihanketurgudel nagu on nende väljastpoolt ELi pärit konkurentidel Euroopas.

Enamiku riigihangete puhul, mille korraldavad ELi liikmeesriikide riigiasutused, võivad pakkumise teha ettevõtjad kõikjalt maailmast. Euroopa ettevõtjad võivad aga teha pakkumisi kaupade tarnimiseks või teenuste osutamiseks üksnes teatavates riikides. Selline olukord on ebaõiglane ning Euroopa Komisjon loodab probleemi lahendada uue riigihangete määrusega English .

Riigihangete – kaupade või teenuste ostmine riigiasutuse nimel – väärtus ulatub maailmas 1 triljoni euroni aastas. ELis korraldati 2010. aastal riigihankeid 420 miljardi euro väärtuses.

84% sellest summast oli kättesaadav ettevõtjatele mis tahes riigist maailmas, üksnes kommunaalteenuste ja kaitsesektoris on pakkuvate riikide suhtes kehtestatud piirangud. Seevastu Ameerika Ühendriikides võivad välismaised ettevõtjad kandideerida vaid 32%-le riigihangete näol saadaval olevast 556,25 miljardist eurost. Jaapanis on vastav näitaja veelgi madalam – vaid 28%.

Kehtestatud piirangud mõjutavad sektoreid, kus EL on väga konkurentsivõimeline, nagu näiteks ehitus, ühistransport, meditsiiniseadmed, elektritootmine ja farmaatsiatooted.

Komisjoni ettepaneku kohaselt võivad hankijad 5 miljonit eurot ületavate lepingute puhul jätta kõrvale väljastpoolt ELi pärit pakkujad, kui suur osa asjaomastest kaupadest või teenustest ei ole rahvusvaheliste kokkulepetega hõlmatud.

Kui hankija soovib seda teha, siis peab ta sellest teavitama Euroopa Komisjoni, kellel on kaks kuud aega, et hinnata, kas selline otsus on põhjendatud. Hindamisel võetakse aluseks see, mil määral on asjaomase riigi hankemenetlused avatud ELi ettevõtjatele.

Kui riik diskrimineerib Euroopast pärit pakkujaid korrapäraselt, siis võib komisjon püüda saavutada kokkulepet läbirääkimiste teel. Kui see ebaõnnestub, siis võib ta piirata ajaomase riigi ettevõtjate pääsu ELi turule, kehtestades näiteks piirangud konkreetse sektori puhul või hinnatrahvi väljastpoolt ELi pärit pakkumistele.

Majanduskriisi tõttu on mitmed riigid võtnud kasutusele protektsionistlikud meetmed, diskrimineerides Euroopa ettevõtjaid. Kavandatud määrusega loodaks võrdsemad tingimused, suurendades samal ajal Euroopa ettevõtjate ärivõimalusi ELis ja sellest väljaspool, aidates väiksematel Euroopa ettevõtetel teha pakkumisi riigihankelepingute sõlmimiseks välismaal ning suurendades tööhõivet ELis.

Rahvusvaheline juurdepääs riigihangetele DeutschEnglishfrançais

Kaubandusteemad – riigihanked English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad