Sti

Offentlige indkøb på lige vilkår - 02/04/2012

Et håndslag © iStockphoto

Ny lov skal sikre europæiske virksomheder samme muligheder for at gå ud på de globale markeder, som deres konkurrenter har i Europa.

En virksomhed fra hvor som helst i verden kan byde på de fleste kontrakter med offentlige myndigheder i EU. Men en europæisk virksomhed kan kun byde på at levere varer og tjenesteydelser i visse lande. Det er en urimelig situation, som Kommissionen håber at kunne ændre med en ny lov om offentlige indkøb English .

Offentlige indkøb – køb af varer og tjenesteydelser på vegne af en offentlig myndighed – løber på verdensplan op i omkring 1 000 milliarder euro hvert år. I EU kunne virksomhederne byde på kontrakter for i alt ca. 420 milliarder euro i 2010.

84 % af udbuddene var åbne for virksomheder fra hele verden – kun de offentlige forsyningsnet (el, gas m.m.) og forsvaret har restriktioner for, hvilke lande der kan byde. I USA kan udenlandske virksomheder derimod kun byde på 32 % af de 556,25 milliarder euro i offentlige kontrakter, mens tallet er helt nede på 28 % i Japan.

Restriktionerne rammer sektorer, hvor EU er konkurrencedygtigt, som f.eks. byggeri, offentlig transport, medicinsk udstyr, elproduktion og lægemidler.

Kommissionen foreslår, at myndigheder, der udbyder kontrakter på over 5 millioner euro, kan beslutte at udelukke bydende fra lande uden for EU, når en stor del af varerne eller tjenesteydelserne ikke er omfattet af internationale aftaler.

Hvis en myndighed beslutter at gøre det, skal den underrette Kommissionen, som så har to måneder til at tage stilling til, om beslutningen er begrundet. Vurderingen til tage udgangspunkt i, hvor åbne landets udbud er for EU-virksomheder.

Hvis et land regelmæssigt diskriminerer europæiske leverandører, kan Kommissionen vælge en forhandlingsløsning. Slår det fejl, kan den begrænse landets virksomheders adgang til EU-markedet – f.eks. med restriktioner i en bestemt sektor eller ved at lægge en merpris på bud fra lande uden for EU.

Den økonomiske afmatning har fået en række lande til at indføre protektionistiske foranstaltninger, der diskriminerer europæiske virksomheder. Lovforslaget vil skabe mere lige muligheder og samtidig øge forretningsmulighederne for europæiske virksomheder både i og uden for EU. Mindre virksomheder vil desuden få hjælp til at byde på kontrakter i udlandet, og beskæftigelsen i EU vil blive styrket.

International adgang til offentlige kontrakter DeutschEnglishfrançais

Handel – offentlige indkøb English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links