Cesta

Rovný přístup k veřejným zakázkám - 02/04/2012

Podání ruky © iStockphoto

Nový právní předpis by evropským podnikům zajistil stejné příležitosti na světových trzích, jaké mají jejich konkurenti na trzích evropských.

Do většiny nabídkových řízení, která vyhlašují veřejní zadavatelé v EU, se mohou přihlásit podniky z kterékoli části světa. Naproti tomu podniky z EU se v některých státech o veřejné zakázky na dodávky zboží nebo služeb ucházet nemohou. Evropská komise chce tuto nerovnou situaci napravit novým zákonem o veřejných zakázkách English .

Veřejné zakázky, tj. dodání zboží či služeb pro potřeby veřejného zadavatele, představují v celosvětovém měřítku hodnotu asi 1 000 miliard eur ročně. V EU se hodnota zakázek v nabídkových řízeních v roce 2010 blížila 420 miliardám eur.

Asi 84 % nabídkových řízeních v EU se mohou účastnit podniky z celého světa. Omezení určující, které státy se mohou do řízení přihlásit, se přitom vztahují pouze na dodávky v sektoru obrany a veřejných služeb. Naproti tomu ve Spojených státech se zahraniční společnosti mohou ucházet pouze o 32 % z 556,25 miliard eur určených na veřejné zakázky. V Japonsku je tento podíl ještě nižší – 28 %.

Omezení v těchto zemích se navíc týkají odvětví, ve kterých je Unie vysoce konkurenceschopná: stavebnictví, veřejná doprava, zdravotnické prostředky, výroba elektřiny a léčiva.

Komise navrhuje, aby se u evropských zakázek přesahujících hodnotu 5 milionů eur mohli veřejní zadavatelé rozhodnout, že z řízení vyloučí nabídky z nečlenských zemí EU. Týkalo by se to případů, kdy se na většinu poptávaného zboží nebo služeb nevztahují mezinárodní dohody.

Zadavatelé by o svém záměru museli informovat Evropskou komisi, která by během dvou měsíců rozhodla, zda je vyloučení určitých zemí z účasti v řízení oprávněné. Komise by situaci vyhodnotila na základě toho, do jaké míry je v těchto zemích podnikům z EU umožněno usilovat o veřejné zakázky.

Pokud by se zjistilo, že určitá země diskriminuje evropské dodavatele systematicky, Komise by se s ní pokusila vyjednat vhodné řešení. Jestliže by dohoda nebyla možná, mohla by Komise podnikům z této země ztížit vstup na trhy EU, například uplatněním omezení, která by se týkala určitého hospodářského odvětví, nebo zavedením cenového znevýhodnění nabídek ze zemí mimo EU.

Hospodářská krize přiměla řadu států k zavedení protekcionistických opatření, které diskriminující evropské podniky. Předkládaný legislativní návrh by pomohl vytvořit rovnější podmínky a otevřít evropským podnikům nová odbytiště v EU i ve světě. Malé a střední podniky by zase získaly možnost ucházet se o veřejné zakázky v zahraničí. V neposlední řady by návrh stimuloval vytváření nových pracovních míst v EU.

Mezinárodní přístup k veřejným zakázkám DeutschEnglishfrançais

Obchod – veřejné zakázky English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy