Sökväg

Samråd – behövs fler regler för skuggbanker? - 22/03/2012

Stapel med euromynt © EU

För låntagarna kan s.k. skuggbanker vara ett välkommet alternativ till traditionella banker – andra menar att de hotar den finansiella stabiliteten. Nu vill kommissionen veta vad du tycker.

Skuggbanker är en mellanhand mellan investerare och låntagare. De erbjuder krediter och likvida medel, men tar inte emot insättningar som vanliga banker. De omfattas därför inte heller av samma regler som resten av banksektorn.

Globalt sett omsatte skuggbankerna cirka 46 biljoner euro 2010, vilket motsvarar 25–30 % av hela finanssystemet.

För att undvika en ny finanskris håller EU nu på att uppdatera finanslagstiftningen, särskilt för banksektorn. Med tanke på skuggbankernas ökade verksamhet och bristen på överblick har kommissionen inlett ett offentligt samråd för att bättre förstå hur verksamheten fungerar och vilken reglering eller tillsyn som kan behövas.

I skuggbanksektorn ingår bl.a.

  • penningmarknadsfonder och andra typer av investeringsfonder eller produkter med inlåningsliknande egenskaper
  • kreditfonder och hävstångsfonder, t.ex. hedgefonder
  • finansbolag och värdepappersföretag som tillhandahåller krediter eller kreditgarantier
  • försäkrings- och återförsäkringsföretag som utfärdar eller garanterar låneprodukter
  • transaktioner i samband med värdepapperisering och värdepapperslån och återköpsavtal.

De här verksamheterna skapar ytterligare finansieringskällor och är ett alternativ till banksparande. De ger också möjlighet att sprida sina risker utanför banksystemet.

Men skuggbankerna löper samma risker som bankerna, utan att kunden har ett säkerhetsnät i form av lagstiftning och tillsyn. Verksamheten finansieras ofta genom kortfristig finansiering, som när som helst kan dras in.

Genom att skuggbankverksamheten inte omfattas av reglerna för vanliga banker kan hela finanssektorn vilja sträva efter att kringgå regelverket.

Vissa investeringsbanker använder redan skuggbanksystemet. Deras huvudverksamhet omfattas av regler och tillsyn, medan transaktioner inom skuggbankverksamheten inte syns för myndigheterna. Och när myndigheterna vill skärpa tillsynen i finanssektorn finns det en risk för att större delar av verksamheten omvandlas till skuggbanker.

Samrådet är inriktat på fem områden: banklagstiftning, kapitalförvaltningsregler, värdepapperslån och återköpsavtal, värdepapperisering och annan skuggbankverksamhet.

Kommissionen ska använda resultatet av samrådet för att tillsammans med EU:s finansmyndigheter besluta vilka åtgärder som är lämpliga på EU-nivå.

Samrådet pågår till den 1 juni 2012.

En konferens om regleringen av skuggbankverksamheten hålls i Bryssel den 27 april.

Läs mer om skuggbanker och konferensen i april DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar