Navigācijas ceļš

Vai vajadzīgs stingrāks regulējums nebanku kredītiem? - 22/03/2012

Eiro monētu kaudze © EU

Aizņēmējiem šādi kredīti var šķist laba alternatīva tradicionālajiem banku pakalpojumiem, savukārt citi, iespējams, uzskata, ka tie apdraud finanšu stabilitāti. Komisija vēlas uzzināt jūsu viedokli par tā saukto paralēlo banku sistēmu.

Paralēlajā banku sistēmā strādājoši uzņēmumi parasti ir vidutāji starp ieguldītājiem un aizņēmējiem. Viņi izsniedz kredītus un nodrošina likviditāti, taču nepieņem noguldījumus, kā to darītu parasta banka. Līdz ar to uz viņiem neattiecas tie paši noteikumi, kas jāievēro pārējiem banku nozares uzņēmumiem.

Visā pasaulē kopumā paralēlās banku sistēmas rīcībā 2010. gadā bija 46 triljoni eiro, kas ir apmēram 25-30 % no visā finanšu sistēmā esošās naudas.

Lai izvairītos no nesenās finanšu krīzes atkārtošanās, ES pašlaik pārskata visa finanšu sektora, tostarp arī banku sektora, regulējumu. Tā kā paralēlās banku sistēmas darbības apjomi pieaug, bet tā netiek pietiekami uzraudzīta, Komisija ir sākusi sabiedrisko apspriešanu , lai labāk izprastu, kas īsti ir paralēlā banku sistēma, ar ko tā nodarbojas un kāds regulējums un uzraudzība varētu būt piemēroti.

Daži no paralēlās banku sistēmas pakalpojumu sniedzēju veidiem un šādu uzņēmumu darbības veidiem:

  • naudas tirgus fondi un cita veida ieguldījumu fondi vai produkti ar noguldījumiem līdzīgām pazīmēm;
  • investīciju fondi, kas izsniedz kredītus vai izmanto piesaistītos līdzekļus, piemēram, riska ieguldījumu fondi;
  • finanšu uzņēmumi un vērtspapīru sabiedrības, kas izsniedz kredītus vai kredītu garantijas;
  • apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, kas emitē vai garantē kredītproduktus;
  • vērtspapīrošana un vērtspapīru aizdevumi un repo darījumi.

Šādi pakalpojumu sniedzēji piedāvā papildu finansējuma avotus un alternatīvas noguldījumiem bankās. Tie piedāvā arī riska dažādošanu, proti, risku, kas nav tiešā veidā saistīts ar banku sistēmu.

Tomēr šādus bankām alternatīvus uzņēmumus apdraud daudzi no tiem pašiem riska veidiem, kas ir bīstami bankām, turklāt paralēlo banku sistēmu nesargā “drošības tīkls”, kas izpaužas kā regulējums un uzraudzība. Šo uzņēmumu darbības finansējums bieži ir īstermiņa, tas ir, klienti jebkurā brīdī to var izņemt.

Izvairoties no regulējuma, kas ir spēkā attiecībā uz parastām bankām, paralēlās banku sistēmas uzņēmumi var pārējā finanšu sistēmā izraisīt sacensību, kurš visefektīvāk izvairīsies no regulējuma. Proti, arī citas finanšu iestādes varētu mēģināt dažus darbības veidus pārveidot tā, lai uz tiem neattiektos banku darbības regulējums.

Dažas investīciju bankas jau tagad izmanto alternatīvo banku sistēmu. Lai arī uz to pamatdarbību attiecas regulējums un tos uzrauga, regulatori nemaz neuzzina par darījumiem, kas veikti, izmantojot paralēlo banku sistēmu. Tā kā regulatori cenšas finanšu sistēmu uzraudzīt stingrāk, ir radušās bažas, ka aizvien vairāk darījumu tiks novirzīti uz paralēlo banku sistēmu.

Apspriešanā galvenā uzmanība pievērsta šādām piecām jomām: banku darbības regulējums, aktīvu pārvaldības regulējums, vērtspapīru aizdevuma un atpirkšanas līgumi, vērtspapīrošana un citi paralēlās banku sistēmas elementi.

Apspriešanā gūtās atziņas Komisija izmantos, kopīgi ar ES finanšu uzraudzības iestādēm pieņemot lēmumu par to, kādi pasākumi būtu jāveic ES līmenī.

Aicinām ieinteresētās personas atbildēt uz apspriešanā uzdotajiem jautājumiem līdz 2012. gada 1. jūnijam.

Konference par paralēlās banku sistēmas regulējumu notiks Briselē 27. aprīlī.

Sīkāk par paralēlo banku sistēmu un konferenci aprīlī DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites