Navigointipolku

Luottoa muualta kuin pankista: tarvitaanko lisää sääntelyä? - 22/03/2012

Eurokolikoita pinoissa © EU

Varjopankkitoiminta voi merkitä lainanottajalle tervetullutta vaihtoehtoa perinteiseen pankkilainaamiseen, joillekin se voi puolestaan olla taloudellisen vakauden uhka – komissio haluaa nyt kartoittaa kaikkien mielipiteet.

Varjopankkitoiminnan harjoittajat ovat tyypillisesti välittäjiä sijoittajien ja lainaajien välillä. Ne antavat luottoa ja tarjoavat likviditeettiä, mutta eivät ota vastaan talletuksia tavallisen pankin tapaan. Tämän vuoksi niihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin muuhun pankkialaan.

Maailmanlaajuisesti varjopankkitoiminnan arvoksi vuonna 2010 arvioitiin 46 biljoonaa euroa, mikä vastaa 25–30 prosenttia koko finanssijärjestelmästä.

EU ei halua nykyisen finanssikriisin toistuvan, minkä vuoksi se on pannut alulle finanssialan sääntelyuudistuksia, jotka kohdistuvat erityisesti pankkialaan. Varjopankkitoiminta kasvaa jatkuvasti eikä kuva siitä ole selkeä, minkä vuoksi komissio on päättänyt järjestää asiasta julkisen kuulemisen . Se haluaa saada kattavamman käsityksen varjopankkitoiminnan olemuksesta ja toiminnasta voidakseen päättää mahdollisista sääntely- tai valvontatoimista.

Varjopankkiyksiköitä ja -toimintoja voivat olla:

  • rahamarkkinarahastot ja muuntyyppiset sijoitusrahastot tai -tuotteet, joilla on talletusten kaltaisia ominaisuuksia
  • sijoitusrahastot, jotka antavat luottoa tai joita vivutetaan, kuten hedgerahastot
  • rahoitusyhtiöt ja arvopaperiyhteisöt, jotka antavat luottoa tai luottotakuita
  • vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset, jotka laskevat liikkeeseen tai takaavat luottotuotteita
  • arvopaperistaminen sekä arvopaperien lainaksianto ja takaisinosto-operaatiot.

Tällainen toiminta tarjoaa lisärahoituslähteitä ja vaihtoehtoja pankkitalletuksille. Lisäksi sillä voidaan hajauttaa riskejä pankkijärjestelmän ulkopuolelle.

Varjopankeilla on kuitenkin monia samoja riskejä kuin pankeillakin, mutta ilman sääntelyn ja valvonnan muodostamaa turvaverkkoa. Toiminta rahoitetaan usein lyhytaikaisella rahoituksella, jonka asiakkaat voivat vetää takaisin millä hetkellä tahansa.

Varjopankkitoimintaa ei säännellä tavallisten pankkien tapaan, mikä voi johtaa myös "sääntelynpakoilukilpailuun" finanssijärjestelmässä – myös muut rahoituslaitokset saattavat haluta siirtää tiettyjä toimintoja sääntelyn ulottumattomiin.

Jotkin investointipankit käyttävät jo varjopankkijärjestelmää. Vaikka niiden keskeisiä toimintoja säännellään ja valvotaan, varjopankkitoiminnot jäävät näkymättömiin. Kun sääntelyelimet pyrkivät tiukentamaan finanssijärjestelmän valvontaa, on mahdollista, että yhä useampi toimija haluaa siirtyä varjopankkitoiminnan piiriin.

Kuulemisessa keskitytään viiteen alueeseen: pankkitoiminnan sääntely, omaisuudenhoidon sääntely, arvopapereiden lainaksianto ja takaisinostosopimukset, arvopaperistaminen ja muut varjopankkiyksiköt.

Komissio ottaa kuulemisen tulokset huomioon päättäessään – yhdessä EU:n finanssivalvontaviranomaisten kanssa – tarvittavista EU:n tason toimista.

Sidosryhmät voivat esittää kantojaan 1. kesäkuuta 2012 asti.

Brysselissä pidetään 27. huhtikuuta varjopankkitoiminnan sääntelyä käsittelevä konferenssi.

Lisätietoa varjopankkitoiminnasta ja huhtikuun konferenssista DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä