Navigatsioonitee

Pangandussektoriväline krediidivahendus: kas on vaja täiendavat reguleerimist? - 22/03/2012

Euromündid ©EU

Laenuvõtjatele võib see olla teretulnud alternatiiv traditsioonilisele pangandusele, teiste arvates võib see ohustada finantsstabiilsust. Komisjon ootab teie arvamusi varipanganduse kohta.

Varipangandusega tegelevad üksused on tavaliselt investorite ja laenuvõtjate vahendajad. Nad pakuvad krediiti ja likviidsust, kuid ei võta vastu hoiuseid, nagu tavalised pangad. See tähendab seda, et nende suhtes ei kehti samasugune reguleerimine, nagu ülejäänud pangandussektori suhtes.

Eeldatavasti oli 2010. aastal ülemaailmse varipangandussüsteemi suuruseks 46 triljonit eurot, mis moodustab 25–30% kogu finantssüsteemist.

Selleks et vältida kestva finantskriisi kordumist, rakendab EL praegu õiguslikke reforme kogu finantssektoris ja eelkõige pangandussektoris. Varipanganduse kasvu ning seonduva järelevalve puudumise taustal käivitas komisjon avaliku konsultatsiooni , et tõsta teadlikkust varipanganduse tegelikust olemusest ja selle toimest ning sellest, milline reguleerimine või järelevalve võiksid selle puhul asjakohased olla.

Varipanganduse üksused ja tegevusalad võivad hõlmata järgmist:

  • rahaturufondid ja muud laadi investeerimisfondid või tooted, millel on hoiuselaadsed omadused;
  • krediiti andvad või finantsvõimendusega investeerimisfondid, nagu riskifondid;
  • finantsettevõtted ja väärtpaberiüksused, mis annavad krediiti või krediidigarantiisid;
  • kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes annavad välja või garanteerivad krediiditooteid;
  • väärtpaberistamine ning väärtpaberite laenu- ja tagasiostutehingud.

Selline tegevus pakub täiendavaid rahastamisallikaid ning alternatiive pangahoiustele. Samuti pakuvad need võimalust riski hajutamiseks pangandussüsteemist väljapoole.

Kuid selliseid üksuseid ohustavad mitmed samad riskid kui panku, sest puuduvad reguleerimise ja järelevalve loodavad turvaabinõud. Sageli rahastatakse tegevust lühiajalise rahastamise abil, mille kliendid võivad igal ajahetkel tagasi võtta.

Tavaliste pankade suhtes kohaldatava reguleerimise vältimise tõttu võib varipangandusega kaasneda kogu finantssüsteemis madalamate õigusnõuetega kohandumise risk, kuna ka muud finantasutused üritavad viia teatavad tehingud üle reguleerimisvälistesse üksustesse.

Mõned investeerimispangad juba kasutavad varipangandussüsteemi. Samas kui nende põhitegevuse suhtes kohaldatakse reguleerimist ja järelevalvet, ei ole varipanganduse vahendusel tehtud tehingud reguleerimisasutustele nähtavad. Finantssüsteemi järelevalvet tugevdada püüdes muretsevad reguleerimisasutused sellepärast, et üha suurenev osa ettevõtlusest läheb üle varipangandusse.

Konsultatsioon keskendub viiele valdkonnale: panganduse reguleerimine, varahaldus, väärtpaberite laenu- ja tagasiostutehingud, väärtpaberistamine ning muud varipanganduse üksused.

Komisjon kasutab konsultatsiooni tulemusi selleks, et koos ELi finantsjärelevalvega tegelevate asutustega otsustada, milliseid meetmeid tuleks ELi tasandil võtta.

Sidusrühmadel palutakse esitada oma arvamused 1. juuniks 2012.

27. aprillil korraldatakse Brüsselis varipangandussüsteemi sisest reguleerimist käsitlev konverents.

Rohkem teavet varipanganduse ja aprillis toimuva konverentsi kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad