Navigačný riadok

Podpora pre Grécko - 19/03/2012

Letecký pohľad na Atény s morom na pozadí © istock/Yuliya Kryzhevska

EÚ ponúka skúsenosti expertov, aby pomohla gréckemu hospodárstvu opätovne rásť a tvoriť pracovné miesta.

Začiatkom roku 2010 spustili vysoké vládne dlhy a rozpočtové schodky krízu dôvery v euro. Otrasy na trhoch zasiahli najmä Grécko, o ktorom sa investori domnievali, že je na pokraji bankrotu z dôvodu neudržateľného dlhu.

Na pomoc Grécku združili v máji 2010 štáty eurozóny a MMF v rámci núdzového balíka úverov English sumu 110 mld. EUR. Podmienkou poskytnutia financií z balíka bolo začatie a uplatňovanie reforiem verejných fiškálnych a hospodárskych politík gréckou vládou.

Grécko v súvislosti s touto náročnou úlohou požiadalo Komisiu o pomoc, na základe čoho bola vytvorená pracovná skupina DeutschEnglishfrançaisportuguês s úlohou pomáhať vláde zavádzať požadované reformy. Čo je cieľom reforiem? Obnoviť schopnosť gréckeho hospodárstva generovať rast a pracovné miesta.

Táto pomoc expertov je nevyhnutná na pokračovanie reforiem a aj vďaka nej sa krajina minulý týždeň úspešne uchádzala o druhý balík finančnej pomoci English .

Tímová spolupráca

Jednou z hlavných úloh expertov bolo zabezpečiť správne smerovanie finančnej podpory EÚ (nejde o financie zo záchrannej pôžičky), ktorá je v súčasnosti jediným zdrojom rastového financovania v Grécku.

Podľa najnovšej správy ελληνικάEnglish sa tímu expertov podarilo sústrediť veľkú časť tejto podpory na 181 projektov s vysokým dosahom. Ide napríklad o 5 projektov výstavby diaľnic, ktoré by mali prispieť k vytvoreniu do 30 000 pracovných miest, a podpora pre MSP, ktoré potrebovali úvery na rozvojové projekty.

Expertom sa takisto podarilo zlepšiť účinnosť daňovej správy. Gréckej vláde sa podarilo vyzbierať 946 mil. EUR daňových nedoplatkov, čo je dvojnásobok pôvodného cieľa.

Pracovná skupina takisto ponúkla skúsenosti so zjednodušením fungovania verejnej správy na celoštátnej aj miestnej úrovni. Tieto opatrenia prispievajú k znižovaniu administratívnej záťaže v kľúčových odvetviach podnikania.

Reformy ani zďaleka nie sú dokončené. V súčasnosti napríklad tím pracuje na zrýchlení colných kontrol – preclenie tovarov pri vstupe do Grécka trvá aktuálne dvojnásobok priemeru v EÚ. Rýchlejšie colné kontroly znižujú náklady obchodníkov.

Predseda Komisie José Manuel Barroso plánuje predložiť návrhy pre podporu rastu v Grécku, v ktorých predstaví ďalšie opatrenia na pomoc tejto krajine.

Viac o pracovnej skupine Komisie pre Grécko DeutschEnglishfrançaisportuguês

Viac o hospodárstve Grécka English

Reakcia EÚ na hospodársku krízu English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy