Cosán nascleanúna

Tacaíocht don Ghréig - 19/03/2012

Radharc ar an Aithin i dtreo na farraige © istock/Yuliya Kryzhevska

Saineolas ón AE le cabhrú leis an nGréig a geilleagar a thabhairt ar ais go fás is cruthú post.

Go luath in 2010, d'eascair géarchéim muiníne san euro as fiachas rialtas a bheith ag fás is as easnaimh buiséid. Sa Ghréig a bhí lár rachlas an mhargaidh, toisc gur chreid lucht infheistíochta í a bheith i mbaol mainneachtana ar a fiachas do-bhuanaithe.

Le cabhrú leis an nGréig, chuir tíortha chrios an euro agus an CAI pacáiste iasachta English géarchéime €110bn le chéile don tír i mBealtaine 2010. Bhí de choinníoll leis an bpacáiste go leanfadh rialtas na Gréige ar an airgeadas poiblí is ar bheartais gheilleagracha a leasú.

Agus an dúshlán sin roimpi. d'iarr an Ghréig tacaíocht ar an gCoimisiún, agus bhunaigh sé buíon saineolaithe DeutschEnglishfrançaisportuguês a raibh sé de chúram uirthi cabhrú leis an rialtas na leasuithe a chur chun feidhme. An cuspóir? Geilleagar na tíre a thabhairt ar ais go fás is cruthú post.

Ba ríthábhachtach an chabhair sin chun an leasuithe a choimeád ar an rian agus chabhraigh sí leis an tír dara babhta cabhrach airgeadais English a fháil an tseachtain seo caite.

Obair bhuíne

A chinntiú gur spriocdhírithe a bhí cistí tacaíochta an AE - cistí atá ar leith ón tarrtháil, agus ar foinse aonair na Gréige iad le fás a mhaoiniú - b'shin ceann de phríomhchúraimí na saineolaithe.

Chabhraigh na saineolaithe leis an nGréig cuid mhór den airgead sin a athdhíriú ar 181 tionscadal mórthionchair, dar leis an tuarascáil is déanaí ελληνικάEnglish ón mbuíon. Orthusan áirítear 5 thionscadal tógála mótarbhealach a d'fhéadfadh suas le 30 000 post a chruthú, agus tacaíocht do mhionghnóthais ar gá creidmheas dóibh.

Chabhraigh na saineolaithe chun riarachán na cánach a dhéanamh níos éifeachtaí. Bhailigh an rialtas €946m i riaráistí cánach, breis is dhá oiread na tús-sprice.

Fairis sin, thug siad saineolas ar an riarachán poiblí a shruthlíniú, go lárnach is go háitiúil. Air sin áirítear rómhaorlathas a dhíothú in earnálacha tábhachtacha gnó.

Is mór fós a bhfuil le déanamh. Mar shampla, tá an bhuíon ag obair le luas a chur le rialuithe custaim - glacann earraí dhá oiread ama le dul trí chustaim seachas sa chuid eile den AE. Laghdóidh an luas sin costais lucht gnó.

Tiocfaidh a thuilleadh tacaíochta don Ghréig sna tograí ó Uachtarán an Choimisiúin, José Manuel Barroso, chun treisiú le fás.

Breis faoi thascfhórsa an Choimisiúin don Ghréig DeutschEnglishfrançaisportuguês

Breis faoi gheilleagar na Gréige English

Freagairt an AE ar an ngéarchéim gheilleagrach English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links