Sökväg

Ekonomisk prognos: svag konjunkturnedgång med tecken på stabilisering - 23/02/2012

Händer som håller i en kikare över ett stapeldiagram© istock/RBFried

Hela EU:s ekonomi förväntas stagnera 2012 medan euroområdet får en svag konjunkturnedgång. Tillväxten väntas åter öka något under andra halvåret 2012.

EU-kommissionens senaste prognos English från den 23 februari visar på en stagnation av EU:s ekonomi och en mindre konjunkturnedgång. Tillväxten väntas dock åter öka under det andra halvåret 2012.

BNP väntas bli oförändrad under 2012 i EU och minska med 0,3 % i euroområdet. Medan tillväxten kommer att öka i sjutton EU-länder hålls andra tillbaka av den rådande osäkerheten på marknaden, oron över statsskulden och den minskade exportefterfrågan. BNP förväntas därför stagnera i ett land och minska i nio.

Inflation

På grund av höga energipriser och indirekta skatteökningar förblir inflationen högre än förväntat. För hela 2012 beräknas inflationen uppgå till 2,3 % i EU och 2,1 % i euroområdet.

Inhemsk och global efterfrågan

Utsikterna för efterfrågan påverkas av en sämre världsekonomi där den minskade globala efterfrågan får konsekvenser för EU:s nettoexport. Företagens och konsumenternas förtroende är fortsatt lågt i EU, även om man märker en viss förbättring i takt med att finanssektorn visat tecken på återhämtning.

Med tanke på den dämpade efterfrågan väntas inte kreditvillkoren begränsa investeringar och konsumtion under prognosperioden. Sammantaget förväntas förtroendet successivt återställas och investeringarna och konsumtionen kommer sannolikt att återhämta sig under andra hälften av 2012.

Bakgrund

Denna prognos uppdaterar läget för alla EU-länder. Vanligen tar prognoserna i februari och september bara upp utvecklingen i EU:s största ekonomier. Fullständiga prognoser, på våren och hösten, täcker tillväxt, inflation, sysselsättning och statsfinanser i samtliga EU länder och flera länder utanför EU. Nästa vårprognos kommer den 11 maj 2012.

Läs mer om prognosen våren 2012 English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar