Cosán nascleanúna

Réamhaisnéis eatramhach: cúlú séimh fara comharthaí cobhsaithe - 23/02/2012

Lámha is déshúiligh iontu ar bhord le barraghraf © istock/RBFried

Tuartar marbhántacht do gheilleagar an AE in 2012, fad is a thiocfaidh cúlú séimh ar limistéar an euro. Réamhinsítear go bhfillfidh fás i ndara leath na bliana.

Sa réamhaisnéis eatramhach English is déanaí ón gCoimisiún Eorpach, a tíolacadh an 23 Feabhra, tuartar marbhántacht i ngeilleagar an AE agus cúlú séimh i limistéar an euro. Réamhinsítear go bhfillfidh fás i ndara leath na bliana, ámh.

Ar an iomlán, tuartar ná beidh aon athrú ar an OTI in 2012 san AE agus go gcrapfaidh sé 0.3% i limistéar an euro. Fad is go meastar go mbeidh fás i 17 dtír AE, tá na cinn eile á gcoimeád siar ag neamhchinnteacht leanúnach sna margaí, imní faoin ngéarchéim fiachais phoiblí, agus éileamh íslithe ar allmhairithe. Tuartar mar sin go mbeidh fás an OTI marbhánta i dtír amháin, agus diúltach i naoi gcinn.

Boilsciú

I ngeall ar phraghsanna arda fuinnimh is méaduithe sa cháin indíreach, is airde an boilsciú ná mar a measadh. Do 2012 go hiomlán, tuartar ráta boilscithe ag 2.3% don AE agus 2.1% do limistéar an euro.

Ionchais ar éileamh domhanda agus baile

Is lú tacaíocht an gheilleagair dhomhanda don tuar geilleagrach, agus tá lagú leanúnach an éilimh dhomhanda ag cur isteach ar ghlan-onnmhairithe na hEorpa. Tá muinín lucht gnó is thomhaltóirí an AE ag leibhéil ísle fós, cé go bhfacthas feabhsú beag le déanaí fara comharthaí cobhsaithe san earnáil airgeadais.

Fairis sin, faoi léas an éilimh íslithe, ní mheastar go gcruirfidh coinníollacha creidmheasa srian le hinfheistíocht is le tomhaltas sa tréimhse thuartha. Ar an iomlán, táthar ag súil le filleadh muiníne de réir a chéile is le téarnamh infheistíochta is tomhaltais sa dara leath de 2012.

Cúlra

Nuashonraíonn an réamhaisnéis eatramhach leabhraithe seo an tuar i ngach tír san AE. De ghnáth athbhreithníonn na réamhaisnéisí eatramhacha - i bhFeabhra is i Meán Fómhair - imeachtaí le déanaí sna geilleagair is mó. Pléann réamhaisnéisí cuimsitheacha - san earrach is san fhómhar - le fás, boilsciú, fostaíocht, is le hairgeadas poiblí sna ballstáit uile AE is i roinnt tíortha lasmuigh den AE. An 11 Bealtaine 2012 a fhoilseofar réamhaisnéis an earraigh.

Breis faoi réamhaisnéis gheilleagrach eatramhach an earraigh 2012 English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links