Navigointipolku

Väliennuste 2012: lievä taantuma ja merkkejä vakautumisesta - 23/02/2012

Kädet pitelevät kiikareita pöydällä pylväsdiagrammin päällä © istock/RBFried

EU:n talouden kasvun ennustetaan olevan pysähdyksissä vuonna 2012, ja euroalueen arvioidaan vajoavan lievään taantumaan. Vuoden toisella puoliskolla on kuitenkin odotettavissa paluuta hienoiseen kasvuun.

Komission 23.2. esittelemän tuoreen väliennusteen English mukaan koko EU:n talouskasvu on tänä vuonna pysähdyksissä. Euroalueelle ennustetaan lievää taantumaa. Vuoden jälkipuoliskolla on kuitenkin odotettavissa, että talous palaa hienoisen kasvun tielle.

Bruttokansantuotteen odotetaan vuonna 2012 säilyvän muuttumattomana EU:ssa ja supistuvan 0,3 prosenttia euroalueella. Talouden odotetaan kasvavan 17 EU-maassa. Muiden kasvua heikentävät markkinoiden epävarmuus, velkakriisi ja viennin kysynnän kutistuminen. BKT:n ennustetaankin supistuvan yhdeksässä maassa ja säilyvän ennallaan yhdessä.

Inflaatio

Korkeiden energian hintojen ja välillisten verojen korotusten vuoksi inflaatio pysyy edelleen ennakoitua korkeampana. Inflaation ennustetaan nyt olevan koko vuoden 2012 osalta 2,3 prosenttia EU:ssa ja 2,1 prosenttia euroalueella.

Kotimaan ja maailmanlaajuisen kysynnän näkymät

Talousnäkymiin vaikuttaa maailmantalouden tilanne, jolle on ominaista maailmanlaajuisen kysynnän jatkuva heikkeneminen, mikä puolestaan vaikuttaa EU:n nettovientiin. EU:n yritysten ja kuluttajien luottamus on edelleen heikkoa, vaikka äskettäin on havaittu hienoista parannusta, kun rahoitusalalla on nähty merkkejä vakautumisesta.

Lisäksi luottoehtojen ei odoteta ennustejaksolla rajoittavan sijoituksia eikä kulutusta, koska kysyntä on vaimeaa. Ennusteen mukaan on odotettavissa, että vuoden 2012 jälkipuoliskolla luottamus talouteen palautuu vähitellen, ja myös investointien ja kulutuksen ennakoidaan elpyvän.

Taustaa

Nyt julkaistussa väliennusteessa päivitetään kaikkia EU-maita koskevat talousnäkymät. Yleensä helmikuussa ja syyskuussa julkaistavissa väliennusteissa tarkastellaan talouskehitystä vain suurimmissa EU-talouksissa. Kevään ja syksyn laajoissa ennusteissa puolestaan arvioidaan kasvua, inflaatiota, työllisyyttä ja julkista taloutta kaikissa EU-maissa ja monessa EU:n ulkopuolisessa maassa. Seuraava kevään talousennuste julkaistaan 11.5.

EU:n talouden väliennuste (helmikuu 2012) – lisätietoa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä