Navigatsioonitee

Vaheprognoos: kerge tagasilangus stabiliseerumise märkidega - 23/02/2012

Inimene hoiab binoklit tulpdiagrammil © istock/RBFried

Prognoosi kohaselt seisab ELi majandus 2012. aastal paigal ning euroalas esineb kerge tagasilangus. Mõõdukas kasv taastub eeldatavasti aasta teises pooles.

Euroopa komisjon esitas 23. veebruaril uue majanduse vaheprognoosi English. Selles osutatakse ELi majanduskasvu peatumisele ning kergele tagasilangusele euroalas. Aasta teises pooles mõõdukas majanduskasv eeldatavasti siiski taastub.

Üldiselt jääb SKP kasv 2012. aastal ELis muutumatuks ning väheneb 0,3% võrra euroalal. 17 liikmesriigis ennustatakse majanduskasvu, ülejäänud riikides pidurdab seda turu ebakindlus, riigivõlakriis ning ekspordinõudluse vähenemine. Hinnangute kohaselt saab SKP kasv olema ühes riigis muutumatu ning üheksas negatiivne.

Inflatsioon

Inflatsioon kujuneb kõrgete energiahindade ja kaudsete maksude suurenemise taustal oodatust suuremaks. Inflatsioonimäära prognoositakse 2012. aastaks 2,3% ELis ja 2,1% euroalal.

Ülemaailmse ja sisenõudluse väljavaated

Majandusväljavaadet mõjutab maailmamajanduse ebasoodsam olukord ülemaailmse nõudluse jätkuva vähenemisega, mis tekitab raskusi Euroopa netoekspordile. ELi ettevõtjate ja tarbijate usaldus on endiselt madal, kuigi hiljuti on täheldatud väikest edasiminekut, sest finantssektor on näidanud stabiliseerumise märke.

Lisaks ei eeldata, et laenutingimused piiravad prognoosiperioodi jooksul investeeringuid ja tarbimist, kuna nõudlus on tagasihoidlik. Üldiselt on 2012. aasta teisel poolel oodata usalduse järkjärgulist taastumist ning investeeringute ja tarbimise kasvu.

Selgitus

Seekordse laiendatud vaheprognoosiga korrigeeritakse kõigi ELi liikmesriikide väljavaateid. Tavaliselt vaadeldakse veebruaris ja septembris koostatavates vaheprognoosides arenguid ainult ELi suurimate majandustega riikides. Kevadel ja sügisel koostatavates täiemahulistes prognoosides hõlmatakse majanduskasvu, inflatsiooni, tööhõivet ja riigirahandust kõigis ELi liikmesriikides ning mõnedes ELi mittekuuluvates riikides. Järgmine kevadine prognoos avaldatakse 11. mail 2012.

Täiendavalt vaheprognoosi 2012 kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad