Sti

Foreløbig prognose: mild recession med tegn på stabilisering - 23/02/2012

Hænder, der holder kikkert på søjlediagram © istock/RBFried

EU's økonomi ventes at stagenere i 2012, mens der er udsigt til en mild recession i euroområdet. Der ventes beskeden vækst igen i begyndelsen af andet halvår.

Den seneste foreløbige prognose English fra EU-Kommissionen, der blev fremlagt den 23. februar, viser stagnation i EU's økonomi og en mild recession i euroområdet. Der ventes dog beskeden vækst igen i begyndelsen af andet halvår.

Samlet set ventes bruttonationalproduktet (bnp) i 2012 at være uændret for hele EU og at falde med 0,3 % i euroområdet. Der regnes med vækst i 17 EU-lande, mens andre holdes tilbage af den vedvarende usikkerhed på markederne, bekymringer om statsgældskrisen og faldende eksport. Der ventes derfor nulvækst i bnp i ét land og faldende bnp i ni andre.

Inflation

På grund af høje energipriser og afgiftsstigninger ligger inflationen højere end ventet. I 2012 som helhed ventes der nu en inflation på 2,3 % i EU og 2,1 % i euroområdet.

Udsigter for indenlandsk og international efterspørgsel

De økonomiske udsigter er præget af en underdrejet verdensøkonomi, og den fortsat faldende globale efterspørgsel rammer den europæiske nettoeksport. Erhvervs- og forbrugertilliden i EU ligger stadig lavt, men der er for nylig konstateret en mindre forbedring i takt med, at finanssektoren har vist tegn på stabilisering.

På grundlag af den matte efterspørgsel ventes kreditbetingelserne ikke at lægge nogen dæmper på investeringer eller forbrug inden for prognoseperioden. Samlet set ventes tilliden at vende tilbage – sammen med investeringer og forbrug i andet halvår af 2012.

Baggrund

Denne udvidede midlertidige prognose er en opdatering af udsigterne for alle EU-lande. Normalt gennemgår de foreløbige prognoser – i februar og september – kun udviklingen i de største EU-økonomier. De fuldstændige prognoser – om foråret og efteråret – dækker vækst, inflation, beskæftigelse og statsfinanser i alle EU-landene og flere andre lande. Næste forårsprognose offentliggøres den 11. maj 2012.

Mere om den økonomiske forårsprognose for 2012 English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links