Cesta

Výhled ekonomiky: mírná recese s náznaky stabilizace - 23/02/2012

Ruce dotýkající se dalekohledu ležícího na papíře s grafy © istock/RBFried

Podle ekonomické prognózy bude hospodářství EU v roce 2012 stagnovat a v eurozóně dojde k mírnému poklesu. Nepatrný růst lze očekávat až v druhé polovině roku.

Nejnovější předběžná prognóza English , kterou Evropská komise představila 23. února, předpokládá stagnaci hospodářství Unie a mírnou recesi v eurozóně. Nicméně v druhé polovině roku se očekává růst v řádu desetin procenta.

Celkově zůstává odhad vývoje HDP na rok 2012 pro celou Unii neměnný, avšak v eurozóně má klesnout o 0,3 %. Hospodářský růst se očekává v 17 státech Unie, ostatní budou čelit problémům kvůli nejistotě na trzích, obavám z veřejného zadlužení a poklesu poptávky po vývozu. HDP bude tedy zřejmě v jedné zemi stagnovat a v devíti zemích dojde k jeho propadu do záporných čísel.

Inflace

S ohledem na vysoké ceny energií a zvýšení nepřímých daní bude inflace vyšší, než se předpokládalo. Její míra v roce 2012 je odhadována na 2,3 % v EU a 2,1 % v eurozóně.

Vývoj domácí a světové poptávky

Hospodářský výhled je ovlivněn nepříznivými podmínkami na světových trzích a neustálým poklesem světové poptávky, který snižuje objem čistého vývozu Unie. Důvěra podniků a spotřebitelů EU se stále drží na nízké úrovni, ačkoli poté, co se ve finančním odvětví objevily náznaky stabilizace, došlo k jejímu mírnému zlepšení.

Vzhledem k nízké poptávce by neměly úvěrové podmínky omezovat ve zkoumaném období investice a spotřebu. Celkově se v druhé polovině roku 2012 očekává postupné nastolení důvěry a zvýšení investic a spotřeby.

Souvislosti

Tato rozšířená předběžná prognóza aktualizuje odhad vývoje ve všech státech EU. Předběžné prognózy v únoru a září obvykle hodnotí pouze vývoj velkých ekonomik Unie. Úplné prognózy (na jaře a na podzim) uvádí přehled růstu, inflace, zaměstnanosti a veřejných financí ve všech zemích Unie a v několika zemích mimo EU. Příští jarní prognóza bude zveřejněna v květnu 2012.

Více informací o jarní hospodářské prognóze 2012 English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy