Навигационна пътека

Междинна прогноза: лека рецесия с признаци на стабилизиране - 23/02/2012

Ръце държат бинокъл върху стълбовидна диаграма © istock/RBFried

Икономиката на ЕС ще изпадне в стагнация, а еврозоната ще навлезе в лека рецесия – такива са прогнозите за 2012 г. Лек растеж се очаква да бъде отбелязан през второто полугодие.

Според последната междинна прогноза English на Европейската комисия, представена на 23 февруари, се очаква стагнация на икономиката на ЕС и лека рецесия в еврозоната. През второто полугодие обаче ще бъде отбелязан лек растеж.

Като цяло през 2012 г. се очаква БВП да остане непроменен в ЕС и да се свие с 0,3 % в еврозоната. Въпреки че според прогнозите 17 страни от ЕС ще отбележат растеж, други са възпрепятствани от продължаващата несигурност на пазарите, притесненията във връзка с кризата с държавния дълг и по-слабото търсене на европейски стоки и услуги на световния пазар. Поради това се очаква БВП да остане на същото равнище в една страна и да намалее в девет.

Инфлация

Вследствие на високите цени на енергията и увеличенията на косвени данъци инфлацията остава по-висока от очакваното. Като цяло за 2012 г. се очаква тя да достигне 2,3 % за ЕС и 2,1 % за еврозоната.

Перспективи пред вътрешното и световното търсене

Икономическите перспективи се обуславят от по-неблагоприятните условия в световната икономика, като продължаващият спад на световното търсене влияе отрицателно върху нетния износ. Доверието на бизнеса и потребителите все още е ниско, въпреки че отскоро се забелязва известно подобрение след показаните от финансовия сектор признаци на стабилизиране.

Също така предвид свитото търсене не се очаква условията за отпускане на кредити да ограничат инвестициите и потреблението през прогнозния период. Като цяло предвижданията са за постепенно възвръщане на доверието и възстановяване на равнищата на инвестициите и потреблението през втората половина на 2012 г.

Контекст

Тази разширена междинна прогноза се отнася до всички страни от ЕС. Обикновено в междинните прогнози – през февруари и септември – се прави преглед на тенденциите само в най-големите икономики в ЕС. Пълните прогнози – през пролетта и есента - обхващат растежа, инфлацията, заетостта и публичните финанси във всички страни от ЕС и няколко страни извън него. Следващата пролетна прогноза ще бъде публикувана на 11 май 2012 г.

Още за междинната икономическа прогноза за 2012 г. English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки