Sökväg

En svetsare i arbete © iStock/kentarus

I ett offentligt samråd ställer EU-kommissionen frågan hur man kan hjälpa de anställda när företagen omstrukturerar.

Företagen omorganiserar sin verksamheter för att överleva och behålla sin konkurrenskraft. Många har blivit tvungna att omstrukturera till följd av den pågående krisen och miljontals jobb har försvunnit.

Tack vare innovativa lösningar har en del anställda med rätt kompetens kunnat behålla sina jobb. Det kan röra sig om förkortad arbetstid och lönesänkningar i utbyte mot anställningstrygghet och andra förmåner. Ofta har också lokala och lokala myndigheter gått in med stöd.

Kommissionen vill nu veta vad allmänheten anser om sådana lösningar. Man vill också ha synpunkter på hur EU kan stimulera sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft vid omstruktureringar.

I ett diskussionsunderlag DeutschEnglishfrançais tar kommissionen upp några aktuella frågor:

  • Lärdomar av krisen – Har dagens politik varit effektiv? Hur har arrangemang mellan anställda och arbetsgivare, särskilt förkortad arbetstid, fungerat?
  • Ökad konkurrenskraft – Vilka strategier finns för att hjälpa näringslivet att anpassa sig till ekonomiska förändringar? Hur kan man förbättra tillgången till finansiering vid omstruktureringar?
  • Företagens och arbetstagarnas anpassningsförmåga – Hur kan man långsiktigt planera för förändringar? Hur kan man uppmuntra fortbildning av framtida anställda och efterfrågade kunskaper?
  • De regionala och lokala myndigheterna – Hur kan man stärka myndigheternas roll med tanke på varje lands traditioner för avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare?
  • Omstruktureringarnas effekter – Hur kan företagen, de anställda och regeringarna rädda jobben och mildra omstruktureringarnas effekter?

Webbsamrådet pågår till den 30 mars 2012. Med hjälp av synpunkterna vill EU bli bättre på att hantera globaliseringens effekter och framtida lågkonjunkturer.

Kommissionen ska bland annat lägga fram förslag om sysselsättningsåtgärder och ökade insatser för att uppmuntra större flexibilitet i avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det ska balanseras med större social trygghet, en blandning som kallas flexicurity.

Läs mer om EU och omstruktureringar

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar