Kruimelpad

Een lasser aan het werk © iStock/kentarus

De EU wil graag van u horen hoe werknemers moeten worden geholpen als hun bedrijven worden geherstructureerd.

Bedrijven moeten soms herstructuren om hun concurrentiepositie te behouden, of gewoon om niet failliet te gaan. Op die manier zijn sinds het begin van de huidige economische crisis al miljoenen mensen werkloos geworden.

Sommigen hebben hun baan kunnen houden omdat hun werkgevers hen niet kunnen missen en omdat er nieuwe regelingen zijn, zoals arbeidsduurverkorting of loonmindering in ruil voor werkzekerheid of andere voordelen. Vaak betaalt de lokale of regionale overheid mee.

De Commissie is benieuwd wat u hiervan vindt. Ook wil ze weten hoe de EU zou kunnen helpen om zoveel mogelijk banen, groei en concurrentievermogen te redden bij herstructureringen.

In een discussienota DeutschEnglishfrançais staan de belangrijkste punten:

  • leren uit ervaring: hoe doeltreffend zijn het beleid en de afspraken tussen werkgevers en werknemers tot nu toe, vooral als het gaat om kortetermijnregelingen?
  • concurrentievermogen promoten: wat helpt bedrijven om zich aan te passen aan economische veranderingen en om nieuw krediet te krijgen bij herstructureringen?
  • bedrijven en werknemers helpen om zich aan te passen: hoe moeten bedrijven de veranderingen op lange termijn aanpakken en hoe leren werknemers de nieuwe vaardigheden die bedrijven nodig hebben?
  • lokale en regionale steun stimuleren: bij steunmaatregelen moeten de traditionele verhoudingen tussen werkgevers en werknemers altijd worden gerespecteerd.
  • de schade beperken: hoe kunnen bedrijven, werknemers en overheden het banenverlies en de overige gevolgen van herstructureringen zo gering mogelijk houden?

De onlineraadpleging loopt tot 30 maart 2012. Uw reacties kunnen de EU helpen om nieuwe economische tegenslagen en de al zichtbare gevolgen van de globalisering beter op te vangen.

Dat kan bijvoorbeeld door nieuwe werkgelegenheidsmaatregelen of door meer flexibiliteit in de arbeidsverhoudingen, gekoppeld aan een versteviging van de sociale zekerheid, oftewel flexizekerheid.

Meer over de EU-aanpak van herstructureringen

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links