Navigācijas ceļš

Metinātājs metina metāla detaļas © iStock/kentarus

ES vēlas uzzināt jūsu viedokli, kā vislabāk palīdzēt darba ņēmējiem, pārstrukturējot uzņēmumus.

Uzņēmumi pārstrukturē darbību, lai saglabātu konkurētspēju un nezaudētu tirgus pozīcijas. Daudziem šo soli nācās spert ekonomikas krīzes dēļ, un rezultātā miljoniem cilvēku palika bez darba.

Dažiem izdevās saglabāt vietu, jo darba devēji, kuriem joprojām bija vajadzīgas šo darbinieku iemaņas, piedāvāja jaunu risinājumu, kā veidot darba attiecības, samazinot darba stundu skaitu un algu, toties pretī piedāvājot drošību un citas priekšrocības — nereti ar vietējo un reģionālo iestāžu atbalstu.

Komisija vēlas noskaidrot, ko par šādu pieeju domā iedzīvotāji. Tā arī gribētu uzzināt viedokļus, kādu palīdzību ES varētu sniegt, lai veicinātu nodarbinātību, izaugsmi un konkurētspēju pārstrukturizācijas gaitā.

Apspriešanas dokumentā DeutschEnglishfrançais ir īsi izklāstīti galvenie aspekti, piemēram:

  • mācīties no pieredzes, izvērtējot, cik efektīva ir pašreizējā politika un darba attiecību modeļi, īpaši īstermiņa;
  • uzlabot konkurētspēju, piedāvājot risinājumus, kā palīdzēt rūpniecībai pielāgoties ekonomiskajām pārmaiņām un pārstrukturizācijas laikā uzlabot finansējuma pieejamību;
  • palīdzēt uzņēmumiem un to darbiniekiem pielāgoties jaunajai situācijai, uzsverot ilgtermiņa plānošanas nozīmi izmaiņu kontrolēšanā un mācības, lai attīstītu vajadzīgās iemaņas un uzlabotu iespējas atrast darbu nākotnē;
  • mudināt sniegt reģionālo un vietējo atbalstu, kas būtu pieskaņots katras valsts tradicionālajai pieejai saistībā ar nolīgumiem starp darba devējiem un darba ņēmējiem;
  • mazināt ietekmi, piedāvājot veidus, kā uzņēmumi, darbinieki un valdība var saglabāt darbavietas un novērst pārstrukturizācijas negatīvās sekas.

Apspriešana būs pieejama internetā līdz 2012. gada 30. martam. Paustie viedokļi palīdzēs ES izstrādāt labākus risinājumus, kā turpmāk novērst lejupslīdi un globalizācijas sekas.

Iekļauts jaunu priekšlikumu kopums par pasākumiem nodarbinātības jomā, un atsākti pūliņi veidot elastīgākas attiecības starp darba devējiem un ņēmējiem, kuras papildinātu uzlabots atbalsts sociālās drošības jomā, — to sauc par elastdrošību.

Plašāk par ES pieeju pārstrukturizācijas jomā

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites