Cosán nascleanúna

Stua-tháthaire is codanna miotail á dtáthú le chéile aige © iStock/kentarus

Tá do thuairimse ón AE faoi shlite chun cabhrú le hoibrithe nuair a athstruchtúraíonn cuideachtaí.

Athstruchtúraíonn cuideachtaí a n-oibríochtaí le fanacht iomaíoch agus leanúint lena ngnó. Is iomaí cuideachta a raibh uirthi é sin a dhéanamh le linn na géarchéime - rud a chaill na milliúin post.

Choinnigh roinnt oibrithe a bpoist le fostóirí ar ghá dóibh a scileanna i ngeall ar shocruithe nua - ina measc, uaireanta oibre laghdaithe is gearradh siar ar phá mar mhalairt ar chinnteacht fostaíochta is tairbhí eile, go minic le tacaíocht ó rialtais áitiúla is réigiúnacha.

Tá tuairimí an phobail ag teastáil ón gCoimisiún faoina leithéid de chur chuige. Fairis sin, ba mhaith leis tuairimí faoin gcabhair a d'fhéadfadh an AE a thabhairt chun fostaíocht, fás is iomaíochas a spreagadh agus athstruchtúrú ar siúl.

I bplé-pháipéar DeutschEnglishfrançais tá cur síos ar na ceisteanna atá á meas. Ina measc, tá:

  • foghlaim ón taithí – éifeachtacht na socruithe reatha beartas agus fostaithe-fostóirí, go háirithe scéimeanna oibre gearrthéarmacha
  • cumas iomaíochta a chothú – cur chuige le cabhrú le tionscail oiriúnú don athrú geilleagrach is rochtain níos fearr a fháil ar mhaoiniú le linn athstruchtúraithe
  • cabhrú le hoibrithe is le cuideachaí oiriúnú – ról na pleanála fadtéarmaí chun an t-athrú a bhainistiú, is tacú le hoiliúint don fhostaíocht is do scileanna riachtanacha feasta
  • tacaíocht áitiúil is réigiúnach a spreagadh – arna n-oiriúnú do chur chuige traidisiúnta gach tíre faoi chomhaontuithe idir fostóirí is oibrithe
  • an tionchar a laghdú – slite inar féidir le cuideachtaí, le hoibrithe is le rialtais poist a choimeád is tionchar an athstruchtúraithe a laghdú.

Tá an comhairliúchán ar líne ar oscailt go dtí 30 Márta 2012. Cabhróidh na tuairimí leis an AE chun freagairtí níos fearr a fhorbairt ar chúluithe feasta is ar thionchar leanúnach an domhandaithe.

Orthusan áirítear pacáiste tograí nua faoi bhearta fostaíochta is iarrachtaí athnuaite chun breis solúbthachta a chothú i socruithe idir fostóirí is oibrithe, a chothromófar le tacaíocht fheabhsaithe leasa shóisialta – meascán ar a dtugtar solúbthacht is socracht.

Breis faoi chur chuige an AE ar athstruchtúrú

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links