Navigointipolku

EU käynnistää keskustelun yritysten rakennemuutoksesta - 18/01/2012

Kaarihitsaaja hitsaa metallinpaloja yhteen © iStock/kentarus

Komissio haluaa kuulla näkemyksiä siitä, miten työntekijöiden asemaa voidaan helpottaa rakennemuutostilanteissa.

Rakennemuutokset ovat osa yritystoimintaa. Ne ovat yksi keskeisistä tavoista, joilla voidaan säilyttää yritysten kilpailukyky ja jatkaa liiketoimintaa. Nykyinen talouskriisi on lisännyt yritysten rakennemuutoksia, mikä on johtanut miljoonien työpaikkojen katoamiseen.

Monet työntekijät ovat kuitenkin säilyttäneet työpaikkansa uusien järjestelyjen ansiosta. Hyöty on ollut molemminpuolinen, kun osaavat työntekijät ovat pysyneet työnantajien käytettävissä. Sovittuihin järjestelyihin ovat kuuluneet mm. lyhennetty työaika ja palkanalennukset, joiden vastineena on ollut työsuhdeturvan ja muiden etujen takaaminen. Toimet on usein toteutettu alue- ja paikallisviranomaisten tuella.

Komissio haluaa nyt kartoittaa eri tahojen näkemyksiä rakennemuutokseen liittyvistä käytännöistä. Se toivoo mielipiteitä myös siitä, miten EU voi tukea yritysten rakennemuutosta tavalla, joka edistää työllisyyttä, kasvua ja kilpailukykyä.

Kuulemisen aiheet on esitelty komission julkaisemassa nk. vihreässä kirjassa DeutschEnglishfrançais . Aiheita ovat muun muassa:

  • Kokemusten hyödyntäminen – Ovatko nykyiset poliittiset toimet ja työmarkkinaosapuolten väliset järjestelyt tehokkaita? Kuinka lyhennetyn työajan järjestelyt ovat toimineet?
  • Kilpailukyvyn edistäminen – Miten teollisuutta autetaan mukautumaan talouden muutoksiin ja miten rakennemuutoksen edellyttämää rahoituksen saantia voidaan parantaa?
  • Yritysten ja työntekijöiden sopeutumiskyvyn vahvistaminen – Mikä on pitkän aikavälin suunnittelun rooli rakennemuutoksen hallinnassa? Miten voidaan edistää koulutusta, jonka avulla parannetaan työllistymismahdollisuuksia ja varaudutaan tuleviin osaamistarpeisiin?
  • Alue- ja paikallisviranomaisten antaman tuen tehostaminen – Miten viranomaiset saadaan parhaiten tukemaan rakennemuutostoimia kunkin maan työmarkkinaosapuolten erilaisten neuvottelu- ja sopimusperinteiden mukaisesti?
  • Rakennemuutoksen vaikutusten vähentäminen – Mitä yritykset, työntekijät ja viranomaiset voivat tehdä työpaikkojen säilyttämiseksi ja rakennemuutostoimien vaikutusten lieventämiseksi?

Kuuleminen päättyy 30.3.2012. Kuulemisessa saatu palaute auttaa EU:ta kehittämään entistä parempia reagointitapoja tulevien taloustaantumien ja globalisaation vaikutusten varalta.

Näihin kuuluvat mm. uusia työllisyystoimia koskeva ehdotuspaketti ja toimet, joilla pyritään lisäämään työsopimussuhteiden joustavuutta ja parantamaan samanaikaisesti sosiaalisen suojelun tukitoimia. Näiden toimien kokonaisuutta kutsutaan joustoturvaksi.

Rakennemuutosta koskeva EU:n lähestymistapa – lisätietoa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä