Navigatsioonitee

Keevitaja tööl © iStock/kentarus

EL soovib saada teie seisukohti selle kohta, kuidas abistada töötajaid ettevõtete restruktureerimise puhul.

Ettevõtted korraldavad oma tegevust ümber, et säiliks nende konkurentsivõime ja äritegevus. Paljud ettevõtted on pidanud seda tegema käesoleva majanduskriisi raames, mille tulemuseks on miljonite töökohtade kadumine.

Osad töötajaist on säilitanud oma töökoha nende tööandjale vajalike kutseoskuste tõttu tänu uutele tingimustele, s.o vähendatud tööaeg ja palk – turvalise töö ning muude soodustuste vastu. Sageli toimub see kohalike ja piirkondlike omavalitsuste toel.

Komisjon tahab kuulda üldsuse arvamust sellise lähenemisviisi kohta. Soovitakse saada ka seisukohti selle kohta, millist abi saab EL osutada tööhõive, majanduskasvu ja konkurentsivõime toetamiseks restruktureerimise käigus.

Aruteludokumendis DeutschEnglishfrançais tuuakse välja kõnealused teemad. Need on:

  • kogemustest õppimine – praeguse poliitika tõhusus ning tööandja-töövõtja vahelised suhted, konkreetselt seoses vähendatud tööaja kavadega;
  • konkurentsivõime edendamine – lähenemisviis, mis aitab tööstusharul kohaneda majanduslike muutustega ning saada restruktureerimise ajal parem juurdepääs rahalistele vahenditele;
  • ettevõtete ja töötajate toetamine kohanemisel – pikaajalise kavandamise roll muutuste haldamisel ning koolituse edendamine seoses tulevaste töösuhete ja vajalike oskustega;
  • piirkondliku ja kohaliku toetuse julgustamine – vastavalt iga riigi tavapärasele lähenemisviisile tööandjate ja töötajate vahelistele lepingutele;
  • mõju vähendamine – kuidas ettevõtted, töötajad ja valitsused saavad säilitada töökohti ning vähendada ümberkorralduste mõju.

Konsultatsioon on internetis avatud 30. märtsini 2012. Vastused aitavad ELil kujundada paremaid kavasid tulevaste probleemide ja praeguste globaliseerumise mõjudega tegelemiseks.

Need hõlmavad tööhõivemeetmeid käsitlevate uute ettepanekute paketti ning uusi püüdlusi saavutada suurem paindlikkus tööandja-töötaja suhetes, mida tasakaalustatakse parema sotsiaalkaitsega. Seda tuntakse turvalise paindlikkusena.

Täiendavalt ELi lähenemisviisist restruktureerimisele

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad