Διαδρομή πλοήγησης

Τεχνίτης συγκολλητής ενώνει μεταλλικά μέρη © iStock/kentarus

Η ΕΕ θα ήθελε να μάθει τη γνώμη σας για το πώς μπορούν να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι στην περίπτωση αναδιάρθρωσης μιας επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις καταφεύγουν στην αναδιάρθρωση με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της λειτουργίας τους. Λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να αναδιαρθρωθούν, με αποτέλεσμα την απώλεια εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης.

Ορισμένοι εργαζόμενοι διατηρούν τις θέσεις τους σε επιχειρήσεις οι οποίες εξακολουθούν να χρειάζονται τις δεξιότητές τους χάρη σε νέες ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα τη μείωση των ωρών εργασίας και των μισθών, με αντάλλαγμα την επαγγελματική ασφάλεια και άλλα οφέλη, συχνά με τη στήριξη τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων.

Η Επιτροπή επιθυμεί να μάθει τις απόψεις των πολιτών για τέτοιου είδους λύσεις, καθώς και για το πώς μπορεί η ΕΕ να συμβάλει στην ενθάρρυνση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας σε περίπτωση αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σε έγγραφο που θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησης DeutschEnglishfrançais περιγράφονται τα ζητήματα που θα πρέπει να εξεταστούν, όπως:

  • η αξιοποίηση της κτηθείσας πείρας: αποτελεσματικότητα της εφαρμοζόμενης πολιτικής και των ρυθμίσεων που διέπουν τις σχέσεις εργοδοτών-εργαζομένων, και ιδίως των καθεστώτων μειωμένου ωραρίου
  • η προώθηση της ανταγωνιστικότητας: τρόποι στήριξης του κλάδου της βιομηχανίας, ώστε αυτός να προσαρμοστεί στην αλλαγή του οικονομικού περιβάλλοντος και να αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε περίπτωση αναδιάρθρωσης
  • η παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα: ρόλος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην αντιμετώπιση των αλλαγών και προώθηση της κατάρτισης για την απόκτηση των προσόντων που θα απαιτούνται για μελλοντική απασχόληση
  • η ενθάρρυνση της περιφερειακής και τοπικής στήριξης: ανάλογα με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα για τις συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων
  • η μείωση των επιπτώσεων: τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι κυβερνήσεις μπορούν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης και να περιορίσουν τις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης.

Η διαδικτυακή διαβούλευση θα διεξάγεται μέχρι τις 30 Μαρτίου 2012. Τα σχόλιά σας θα βοηθήσουν την ΕΕ να αντιμετωπίζει καλύτερα στο μέλλον τις κρίσεις και τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης.

Τα σχόλια θα αφορούν τη δέσμη των νέων προτάσεων για μέτρα σχετικά με την απασχόληση και την εκ νέου προώθηση της ευελιξίας στις ρυθμίσεις εργοδοτών-εργαζομένων, η οποία θα αντισταθμίζεται από καλύτερη κοινωνική ασφάλιση - ένα συνδυασμό ευελιξίας και ασφάλειας.

Περισσότερα για την προσέγγιση της ΕΕ στο θέμα της αναδιάρθρωσης

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι