Навигационна пътека

Заварчик по време на работа © iStock/kentarus

ЕС иска мнението ви как да помага на работниците при преструктуриране на компании

Предприятията преструктурират дейността си като начин да запазят своята конкурентоспособност и да останат в бизнеса. Много фирми трябваше да направят това по време на сегашната икономическа криза, което доведе до загуба на милиони работни места.

Някои работници запазиха работата си при работодатели, които все още се нуждаят от техните умения, благодарение на нови договорености, включително за намалено работно време и понижаване на заплатата в замяна на сигурност на работното място и други придобивки. Често това ставаше с подкрепата на местните и регионалните власти.

Комисията търси мненията на обществеността за подобни подходи. Тя иска мнения и за начините, по които ЕС може да насърчава заетостта, растежа и конкурентоспособността по време на преструктуриране.

В зелена книга DeutschEnglishfrançais са очертани въпросите, които се обсъждат. Сред тях са:

  • извличане на поуки от опита – ефективността на сегашната политика и на договореностите между работодатели и служители, особено схемите за работа с намалено работно време;
  • насърчаване на конкурентоспособността – подпомагане на промишлеността да се приспособи към икономическите промени и да получи по-добър достъп до финансиране по време на преструктуриране;
  • подпомагане на компаниите и работниците да се адаптират – ролята на дългосрочното планиране в управлението на промените, насърчаване на обучението с оглед на заетостта и нужните умения в бъдеще;
  • насърчаване на подкрепата на регионално и местно равнище – в съответствие с традиционния подход на всяка държава към споразуменията между работодатели и работници;
  • намаляване на последиците – начини компаниите, работниците и правителствата да запазят работните места и да намалят ефекта от преструктурирането.

Онлайн консултацията ще продължи до 30 март 2012 г. Коментарите ще помогнат на ЕС да подготви по-добри отговори на бъдещи икономически спадове и на последиците от глобализацията.

Сред тези отговори са пакет от нови предложения относно мерки за заетост и подновените усилия за насърчаване на повече гъвкавост в договореностите между работодатели и работници, балансирана от подобрена социалноосигурителна помощ. Това е известно като съчетаване на гъвкавост и сигурност.

Още за подхода на ЕС към преструктурирането

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки