Navigačný riadok

Ako uľahčiť bezhotovostné platby – konzultácia - 13/01/2012

Osoba, ktorá v jednej ruke drží kreditnú kartou a druhou píše na notebooku. © istock\MorePixels

Akým spôsobom sa podľa vás dá zabezpečiť lepšia ponuka bezhotovostných platobných spôsobov (najmä pokiaľ ide o internetový obchod) a posilniť konkurencia na trhu so systémami elektronických platieb?

Ak si kúpite tovar alebo služby z iného členského štátu EÚ, nemali by ste za využitie svojho obľúbeného spôsobu platby zaplatiť viac, ako keby ste nakupovali vo svojej domovskej krajine.

Pomocou bankových kariet a mobilných telefónov môžte najmä na internete rýchlo a pohodlne nakupovať tovar a služby. Ale slabá konkurencia v EÚ má za následok neefektívnosť systémov elektronických platieb, vysoké náklady a obmedzený výber platobných spôsobov pre kupujúcich a predávajúcich.

Komisia skúma spôsoby ako stimulovať hospodársku súťaž a povzbudiť inovácie.

Preto začala verejnú konzultáciu o spôsoboch dosiahnutia týchto cieľov. V diskusnom dokumente DeutschEnglishfrançais sa uvádzajú niektoré z problémov a možné spôsoby ich riešenia:

  • hospodárska súťaž – zlepšiť prístup na trh pre existujúcich poskytovateľov platieb a uľahčiť prístup na trh pre nové spoločnosti;
  • bezpečnosť a ochrana údajov – motivovať občanov k využívaniu bezhotovostných platieb zvýšením ich bezpečnosti;
  • jasné informácie o poplatkoch – chrániť spotrebiteľov pred skrytými poplatkami a udržiavať nízke ceny pomocou transparentného porovnávania cien poskytovateľov platobných služieb;
  • systémy, ktoré fungujú v celej Európe – zaviesť spoločné technické normy s cieľom dosiahnuť vyššiu kompatibilitu. V súčasnosti vnútroštátne rozdiely napríklad spôsobujú, že bankové karty často nie je možné využiť mimo územia krajiny, v ktorej boli vystavené.

Naša on-line konzultácia English bude prebiehať do 11. apríla 2012. Príspevky respondentov zohľadníme pri rozhodovaní o ďalších krokoch, ktoré oznámime najneskôr v júli tohto roku.

Všetky návrhy, ktoré predložíme na základe konzultácií, budú dopĺňať spoločné celoeurópske normy DeutschEnglishfrançais , ktoré už boli vyvinuté pre prevody pri platbách kreditnou kartou a priame inkaso.

Podpora elektronického obchodu

Návrhy by mali slúžiť aj na podporu opatrení EÚ s cieľom podporiť on-line obchodovanie. Medzi takéto opatrenia patrí napríklad 16 návrhov DeutschEnglishfrançais na podporu elektronického obchodu, ktoré EÚ nedávno predstavila.

Ochrana spotrebiteľov

Presadzovanie pravidiel EÚ upravujúcich obchodovanie on-line je kľúčové z hľadiska ochrany zákazníkov a posilnenia ich dôvery. EÚ vykonáva pravidelné kontroly English internetových stránok ponúkajúcich výrobky a služby.

Najnovšia akcia sa sústredila na približne 500 stránok ponúkajúcich spotrebiteľské úvery. V 70 % boli porušené pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Spoločnosti prevádzkujúce takéto stránky budú vyzvané, aby nedostatky odstránili. V opačnom prípade môžu čeliť žalobe.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy