Cosán nascleanúna

Íoc gan airgead tirim a éascú - comhairliúchán - 13/01/2012

Lámh is cárta creidmheasa inti is an lámh eile ag clóscríobh ar mhéarchlár ríomhaire glúine. © istock\MorePixels

Tá do thuairim uainn faoin tslí chun rogha níos fearr modhanna íoca gan airgead tirim a thabhairt do shiopadóirí an AE - le hiomaíocht a spreagadh i margadh na n-íocaíochtaí leictreonacha.

Agus rud éigin á cheannach agat ó thír eile san AE, níor chóir gur mó a ghearrfaí ort as an modh íoca is rogha leat a úsáid ná mar a ghearrfaí sa bhaile.

Le cártaí bainc agus fóin chliste tá slite tapa, áisiúla chun táirgí is seirbhísí a cheannach, go háirithe tríd an Idirlion. Ach bíonn córais íoca leictreonaigh mí-éifeachtacha, ardchostais agus rogha theoranta do cheannaitheoirí is do dhíoltóirí san AE, de dheasca easpa iomaíochta.

Tá slite á scrúdú ag an gCoimisiún le hiomaíocht a spreagadh is nuáil a ghríosadh.

Mar chéad chéim, tá tuairimí an phobail faoin tslí chun na cuspóirí sin a shroicheadh á lorg ag an gCoimisiún. I bplé-pháipéar DeutschEnglishfrançais tá cur síos ar chuid de na ceisteanna, is ar bhealaí le tabhairt fúthu:

  • iomaíocht – rochtain ar an margadh a fheabhsú do sholáthraithe íoca agus an tslí chun an mhargaidh a éacsú do chuideachtaí nua
  • slándáil agus cosaint sonraí – daoine a spreagadh chun slite eile seachas airgead tirim a úsáid trína ndéanamh níos sláine
  • faisnéis shoiléir faoi tháillí – tomhaltóirí a chosaint ó tháillí ceilte agus praghsanna a choimeád íseal trí chabhrú le comparáidí a dhéanamh
  • córais a oibríonn ar fud na hEorpa – comhchaighdeáin theicniúla a thabhairt isteach, ar son breis comhoiriúnachta. Faoi láthair is minic nach féidir cártaí bainc a úsáid lasmuigh dá dtír eisiúna, de dheasca difríochtaí, mar shampla.

Tá ár gcomhairliúchán ar líne English ar oscailt go dtí an 11 Aibreán 2012. Beidh tionchar ag na tuairimí a thiocfaidh chugainn ar na chéad chéimeanna a thógfar, a bhfuil súil go bhfógrófar in Iúil iad.

Aon tograí a eascróidh as an gcomhairliúchán, chomhlánóidís comhchaighdeáin uile-Eorpacha DeutschEnglishfrançais a forbraíodh cheana do chreidmheas is d'aistreáin dhíreacha dochair.

R-thráchtáil a spreagadh

Thacóidís freisin le bearta an AE chun treisiú le trádáil ar líne (r-thráchtáil), amhail na 16 thogra le déanaí DeutschEnglishfrançais le r-thráchtáil a spreagadh.

Tomhaltóirí a chosaint ar líne

Is gá rialacha an AE um thrádáil ar líne a chur i bhfeidhm chun siopadóirí a chosaint is muinín na dtomhaltóirí a ardú. Tá imscrúduithe rialta English á reáchtáil ag an AE ar shuímh ghréasáin a thairgeann táirgí nó seirbhísí do thomhaltóirí.

Scrúdaíodh thart ar 500 suíomh gréasáin um chreidmheas tomhaltóirí sa bhabhta seo. Orthusan, fuarthas go raibh rialacha an AE um thomhaltóirí a chosaint á sárú ag 70% acu. Iarrfar ar na cuideachtaí lena mbaineann a suímh ghréasáin a cheartú - agus b'fhéidir go mbeadh cás dlí ina gcoinne mura ngéilleann siad.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links