Navigointipolku

Kätevämmin ilman käteistä - 13/01/2012

Luottokortti vasemmassa kädessä, oikealla kädellä naputellaan tietokonetta. © istock\MorePixels

Kerro mielipiteesi siitä, miten EU:n kuluttajien valinnanvaraa verkkomaksuissa ja muissa ilman käteistä rahaa tehtävissä maksuissa voitaisiin parantaa ja kilpailua sähköisten maksujen markkinoilla lisätä.

Pankkikorteilla ja älypuhelimilla on nopeaa ja kätevää ostaa tavaroita ja palveluja erityisesti internetistä. Kilpailun puutteen vuoksi sähköiset maksujärjestelmät eivät kuitenkaan ole EU:ssa riittävän tehokkaita, kustannukset ovat liian suuret ja ostajien ja myyjien valinnanvara on rajoitettu.

On myös tärkeää, että kun kuluttaja ostaa tavaroita tai palveluja muista EU-maista, häneltä ei saa veloittaa valitsemansa maksutavan käytöstä enempää kuin kotimaassaan.

Komissio haluaa selvittää, miten alalla voitaisiin lisätä kilpailua ja tukea innovaatioita.

Se pyytääkin nyt yleisöä ja eri intressitahoja esittämään näkemyksensä siitä, miten nämä tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Keskustelun pohjaksi laaditussa nk. vihreässä kirjassa DeutschEnglishfrançais jäsennellään ongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia:

  • kilpailu: sekä nykyisten että uusien maksupalveluntarjoajien markkinoillepääsyä on parannettava
  • turvallisuus ja tietosuoja: käteiselle vaihtoehtoisten maksutapojen käytöstä on tehtävä houkuttelevampaa turvallisuutta parantamalla
  • hinnoittelun selkeys: kuluttajia on suojattava piilomaksuilta, ja kustannusten nousua on torjuttava parantamalla hintojen vertailukelpoisuutta
  • järjestelmien toimivuus kaikkialla Euroopassa: käyttöön olisi otettava yhteiset tekniset standardit. Eri EU-maiden järjestelmät eroavat nykyisin toisistaan niin, että esimerkiksi pankkikortteja ei useinkaan voi käyttää muualla kuin niiden myöntämismaassa.

Komission järjestämään verkkokuulemiseen English voi osallistua 11. huhtikuuta 2012 saakka. Saadut kommentit otetaan huomioon suunniteltaessa seuraavia toimenpiteitä, joista tiedotetaan kesäkuuhun mennessä.

Kuulemisen perusteella mahdollisesti ehdotettavat toimenpiteet täydentäisivät yhteisiä yleiseurooppalaisia standardeja DeutschEnglishfrançais , joita EU:ssa on jo annettu luottokorttimaksuille ja suoraveloituksille.

Sähköinen kaupankäynti kasvuun

Maksujärjestelmiä kehittämällä halutaan myös lisätä sähköistä kaupankäyntiä eli verkkokauppaa. Komissio on hiljattain ehdottanut kuuttatoista toimea DeutschEnglishfrançais verkkokaupan lisäämiseksi.

Kuluttajien suojeleminen verkkokaupassa

EU:n laajuisten sääntöjen noudattaminen on olennaisen tärkeää, jotta kuluttajien luottamus vahvistuu ja jotta heidän suojelunsa voidaan taata. EU on tehnyt useita tarkastuksia English verkkosivustoille, joilla tarjotaan kuluttajille tuotteita tai palveluja.

Viimeisimmässä tarkastuksessa käytiin läpi noin 500 kuluttajaluottosivustoa. Peräti 70 prosentin tutkituista sivustoista todettiin rikkovan EU:n kuluttajansuojasäännöksiä. Yrityksiä kehotetaan korjaamaan verkkosivustoillaan esitetyt tiedot, ja ellei parannusta tapahdu, ne voidaan haastaa oikeuteen.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä