Навигационна пътека

Улесняване на безналичните плащания – консултация - 13/01/2012

Ръка държи кредитна карта, докато другата въвежда данни на лаптоп © istock\MorePixels

Нуждаем се от вашето мнение за това как на пазаруващите в ЕС да се осигурят по-добри възможности за избор на методи за безналични плащания, особено по интернет, като се стимулира конкуренцията на пазара на електронни плащания.

Когато купувате нещо от друга страна в ЕС, таксата за използване на предпочитания от вас начин на плащане не трябва да е по-висока от тази у дома.

Банковите карти и смартфоните предлагат бързи и удобни начини за купуване на продукти и услуги, особено по интернет. Липсата на конкуренция в ЕС обаче води до наличието на неефективни системи за електронни плащания, високи разходи и ограничен избор за купувачите и продавачите.

Комисията търси начини за стимулиране на конкуренцията и иновациите.

Като първа стъпка ЕС иска да проучи общественото мнение относно постигането на тези цели. В документ за обсъждане DeutschEnglishfrançais са очертани някои от проблемите и възможни начини за тяхното решаване:

  • конкуренция – подобряване на достъпа до пазара за съществуващите доставчици на платежни услуги и улесняване на навлизането на нови предприятия на пазара;
  • сигурност и защита на данните – насърчаване на хората да използват алтернативи на плащането в брой чрез повишаване на тяхната сигурност;
  • ясна информация за таксите – защита на потребителите от скрити такси и поддържане на ниско равнище на цените чрез предоставяне на възможност за сравняване на различните платежни услуги;
  • системи, които работят в цяла Европа – въвеждане на общи технически стандарти, за да се подобри съвместимостта. В момента различията между отделните страни означават например, че банкови карти често не могат да бъдат използвани извън страната, в която са издадени.

Нашата онлайн консултация English ще продължи до 11 април 2012 г. Получените коментари ще бъдат взети предвид при определяне на следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети. Очаква се тези стъпки да бъдат обявени преди юли.

Всички предложения въз основа на консултацията ще бъдат използвани за допълване на вече съществуващите общи европейските стандарти DeutschEnglishfrançais за електронни плащания.

Насърчаване на електронната търговия

Резултатите от консултацията ще бъдат използвани и в подкрепа на мерките на ЕС за насърчаване на онлайн търговията (електронната търговия), като например 16-те неотдавнашни предложения DeutschEnglishfrançais в тази област.

Защита на онлайн потребителите

Прилагането на правилата на ЕС за онлайн търговия е от съществено значение за защитата на купувачите и изграждането на доверие сред потребителите. ЕС извършва редовни проверки English на уебсайтове, предлагащи потребителски стоки и услуги.

Последната проверка бе на около 500 уебсайта за потребителски кредити. Бе установено, че 70% от тях нарушават правилата на ЕС за защита на потребителите. От компаниите, които стоят зад уебсайтовете, ще бъде поискано да ги коригират и срещу тях могат да бъдат заведени съдебни дела, ако не го сторят.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки