Ścieżka nawigacji

Sylwetki ludzi przyglądających sie stronom internetowym © UE

Wnioski w sprawie handlu internetowego ułatwią zakupy online w całej UE, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Handel elektroniczny oferuje konsumentom i firmom wiele potencjalnych korzyści, takich jak niższe ceny, większy dostęp do towarów, tworzenie innowacyjnych usług i nowych miejsc pracy.

Choć zakupy przez internet stanowią około 3 proc. wszystkich obrotów w handlu detalicznym w UE, wciąż jeszcze wiele barier uniemożliwia dalszy rozwój jednolitego rynku internetowego w 27 państw członkowskich.

Na przykład przepisy regulujące sprzedaż przez internet są często niejasne lub nieznane szerszemu ogółowi, informacje na stronach internetowych są niewystarczające z punktu widzenia konsumenta, a porównywanie cen może być trudne.

Takie problemy mogą zniechęcić konsumentów do kupowania przez internet mimo oszczędności, jakie oferuje ta forma zakupów (obecnie szacowanych na około 11,7 mld rocznie w przypadku zakupu towarów). Gdyby rynek internetowy był bezpieczniejszy i bardziej otwarty, więcej osób mogłoby odnosić z niego korzyści.

Komisja proponuje 16 środków DeutschEnglishfrançais mających na celu dwukrotne zwiększenie internetowej sprzedaży detalicznej do 2015 r. dzięki zapewnieniu konsumentom lepszej ochrony i dokładniejszych informacji oraz większego wyboru.

Nowe wnioski mają na celu:

  • ułatwienie konsumentom kupowania produktów i usług online (w tym muzyki i filmów)
  • zapewnienie skuteczniejszej i przystępniejszej cenowo dostawy produktów w całej Europie
  • wprowadzenie wobec sprzedawców internetowych wymogu dostarczania większej ilości informacji na temat produktów i cen
  • przyczynienie się do rozwoju usług szybkiego internetu i lepszej infrastruktury komunikacyjnej, aby zapewnić dostęp do internetu większej liczbie osób, zwłaszcza na obszarach wiejskich i w regionach odległych
  • zapewnienie konsumentom lepszych informacji i skuteczniejszej ochrony przed nadużyciami w internecie.

Skorzystałyby na tym również firmy, ponieważ wprowadzone środki stanowiłyby dla nich zachętę do inwestowania w sprzedaż i usługi online. Wnioski mają też na celu zapobieganie nielegalnemu pobieraniu treści chronionych prawami autorskimi (takich jak filmy czy muzyka) i ustanowienie przejrzystych ram prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w internecie.

Wnioski stanowią uzupełnienie unijnych przepisów w zakresie handlu elektronicznego DeutschEnglishfrançais , które określają wspólne zasady dotyczące sprzedaży transgranicznej online.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki