Cosán nascleanúna

Fíoracha daoine ag féachaint ar íomhánna digiteacha © AE

Tograí chun breis tráchtála ar líne a spreagadh, d'éascóidís siopadóireacht idirlín ar fud an AE – rud a chabhródh le fás geilleagrach is le cruthú post.

Is iomaí tairbhe atá le baint as tráchtáil leictreonach ag tomhaltóirí is ag lucht gnó araon: praghsanna ísle, rochtain fheabhsaithe ar earraí, seirbhísí nuálacha a fhorbairt is poist nua a chruthú.

Is ionann ceannach ar líne agus thart ar 3% na gceannach miondíola uile san AE, ach is iomaí bac fós ar mhargadh Idirlín réidh a fhorbairt i 27 ballstát an AE.

Mar shampla, is minic rialacha doiléire ná bactar leo, ní leor an t-eolas a thugann suímh do thomhaltóirí, agus is deacair praghsanna a chur i gcomparáid.

Cuireann fadhbanna dá leithéid as do dhaoine, in ainneoin na coigilte (a mheastar a bheith thart ar €11.7bn sa bhliain do cheannach earraí faoi láthair). Thairbheodh breis daoine dá mbeadh margadh Idirlín níos sábháilte, oscailte ann.

Tá 16 bheart DeutschEnglishfrançais á moladh ag an gCoimisiún, a bhfuil fúthu an miondíol a dhúbailt faoi 2015 trí chosaint níos fearr, breis eolais agus raon roghanna níos leithne a chur ar fáil do thomhaltóirí.

Dhéanfadh na tograí nua:

  • ceannach táirgí is seirbhísí ar líne a éascú (ina measc ceol agus scannáin)
  • seachadach táirgí níos tíosaí, inacmhainne a chinntiú ar fud na hEorpa
  • tabhairt ar dhíoltóirí breis eolas faoina dtáirgí is a brpaghsanna a chur ar fáil
  • cabhrú chun seirbhísí Idirlín ardluais agus bonneagar cumarsáide níos fearr a fhorbairt, ionas go méadófaí rochtain do dhaoine, go háirithe in áiteanna tuaithe iargúlta
  • eolas is cosaint níos fearr i gcoinne mí-úsáidí san Idirlíon a chur ar fáil do thomhaltóirí.

Fairis sin, thairbheodh lucht gnó ó na bearta, rud a spreagfadh iad le hinfheistiú i ndíol is i seirbhísí ar líne. Mar shampla, tá faoi na tograí íoslódáil mhídhleathach ar inneachar atá faoi chóipeart (amhail scannáin is ceol) a chosc agus creat dlí soiléir do chúrsaí gnó ar líne a bhunú.

Comhlánaíonn na tograí dlí an AE um thráchtáil ar líne DeutschEnglishfrançais , a leagann amach comhrialacha do dhíol trasteorann ar líne.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links