Navigointipolku

Digitaalikuvia tarkastelevia ihmishahmoja © EU

EU:n talous ja työllisyys aiotaan saada kasvuun helpottamalla verkkokauppaa EU:n alueella. Tavoitteena on kaksinkertaistaa verkkokaupan osuus vuoteen 2015 mennessä.

Sähköisestä kaupankäynnistä on monenlaista hyötyä kuluttajille ja yrityksille. Verkkokaupan etuja ovat muun muassa alhaisemmat hinnat, tuotteiden helpompi saatavuus, innovatiivisten palvelujen kehittäminen ja uusien työpaikkojen luominen.

Verkkokaupan osuus vähittäiskaupasta on EU:ssa nykyisin noin 3 prosenttia. EU:n 27 jäsenmaata kattavan saumattoman verkkotalouden kehittymisen tiellä on kuitenkin vielä monia esteitä.

Verkkokauppaa koskevat säännöt ovat usein epäselviä tai niitä ei noudateta, sivustoilla ei anneta tarpeeksi tietoa kuluttajille, ja myös tarjousten vertaileminen on usein vaikeaa.

Verkkokaupan hankaluus voi johtaa siihen, että kuluttajat eivät halua tehdä verkko-ostoksia, vaikka ne tarjoaisivat säästöjä. Komissio arvioi, että verkkokaupasta kuluttajille koituva hyöty on nykyisin noin 11,7 miljardia euroa vuosittain. Yhä useammat kuluttajat voisivat hyötyä näistä markkinoista, jos verkkokaupan luotettavuutta ja avoimuutta saataisiin parannettua.

Komissio ehdottaa nyt 16:ta konkreettista toimea DeutschEnglishfrançais , joilla on tarkoitus kaksinkertaistaa verkkokaupan osuus vähittäiskaupasta vuoteen 2015 mennessä. Toimien tarkoituksena on parantaa kuluttajansuojaa sekä lisätä kuluttajien tiedonsaantia ja valinnanvaraa.

Ehdotetuilla toimenpiteillä

  • helpotetaan tuotteiden ja palvelujen ostamista verkosta (myös musiikkituotteet ja elokuvat)
  • taataan verkkokaupasta hankittujen tuotteiden tehokas ja kohtuuhintainen jakelu EU:ssa
  • velvoitetaan verkkokauppiaat antamaan entistä enemmän tietoa tuotteistaan ja hinnoistaan
  • autetaan kehittämään nopeita internetpalveluja ja parempia viestintäinfrastruktuureja, jotka varmistavat kuluttajien valinnanvaran myös maaseudulla ja syrjäisillä alueilla
  • tarjotaan kuluttajille enemmän tietoa ja suojataan heitä verkkokaupan väärinkäytöksiltä ja tietoverkkorikollisuudelta.

Myös yritykset hyötyvät näistä toimenpiteistä, joilla pyritään edistämään sähköiseen kaupankäyntiin ja palveluihin tehtäviä investointeja. Ehdotusten tavoitteena on esimerkiksi estää tekijänoikeussuojatun sisällön (kuten elokuvien ja musiikin) laiton lataaminen verkosta ja määrittää verkkokaupalle selkeät oikeudelliset puitteet.

Ehdotukset täydentävät EU:n sähköistä kaupankäyntiä koskevaa direktiiviä DeutschEnglishfrançais , jossa on määritetty yhteiset säännöt rajatylittävälle verkkokaupalle.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä