Navigatsioonitee

Inimesed digitaalkujutisi vaatamas © EL

E-kaubanduse edendamist käsitlevate ettepanekute kohaselt oleks internetis ostude tegemine hõlpsam kogu ELis, aidates kaasa majanduskasvu suurendamisele ning töökohtade loomisele.

Elektrooniline kaubandus võimaldab tarbijatele ja ettevõtjatele palju hüvesid: madalamaid hindu, paremat juurdepääsu kaupadele, innovaatiliste teenuste arendamist ja uute töökohtade loomist.

Internetikaubandus moodustab umbes 3% ELi kogu jaekaubandusest, kuid internetituru jätkuvale arengule ELi 27 liikmesriigis on veel palju takistusi.

Nii näiteks eiratakse sageli veebimüüki käsitlevaid eeskirju või on need ebaselged, veebisaidid ei esita tarbijatele piisavalt teavet ning hinnavõrdlus võib olla raskendatud.

Sellised probleemid võivad hoida tarbijaid eemal ostude tegemisest internetis, vaatamata võimalikele säästudele (praegu hinnanguliselt 11,7 miljardit eurot aastas kaupade ostu puhul). Paljud inimesed saaksid kasu ohutumast ja avatumast internetiturust.

Komisjon esitab 16 meedet DeutschEnglishfrançais käsitlevad ettepanekud, mille eesmärk on aastaks 2015 veebipõhine jaemüük kahekordistada, pakkudes tarbijatele paremat kaitset, rohkem teavet ja suuremaid valikuvõimalusi.

Uute ettepanekute kohaselt

  • muutuks kaupade ja teenuste (sealhulgas muusika ja filmide) ostmine internetis lihtsamaks;
  • tagataks toodete tõhusam, taskukohasem kohaletoimetamine üle kogu Euroopa;
  • nõutaks internetimüüjatelt tõhusamat teabe esitamist nende toodete ja hindade kohta;
  • aidataks kaasa kiire internetiühenduse teenuste ja tõhusama side infrastruktuuri arendamisele, et rohkem inimesi saaks neile juurdepääsu, eelkõige maapiirkondades ja äärealadel;
  • pakutaks tarbijatele paremat teavet ja kaitset internetikuritegude eest;

Asjaomaste meetmetega julgustatakse samuti ettevõtjaid investeerima veebimüüki ja -teenustesse. Näiteks on ettepanekute eesmärgiks hoida ära ka autoriõigusega kaitstud sisu (nagu filmid ja muusika) ebaseaduslik allalaadimine ning kehtestada selge õigusraamistik veebipõhise kaubanduse puhul.

Ettepanekud täiendavad elektroonilist kaubandust käsitlevaid ELi õigusakte DeutschEnglishfrançais , millega kehtestatakse ühised eeskirjad piiriüleseks internetimüügiks.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad