Cesta

Siluety lidí, kteří si vybírají zboží přes internet © EU

16 návrhů na zvýšení internetového obchodu by usnadnilo nakupování online v celé EU a přispělo k hospodářskému růstu a vytváření nových pracovních míst.

Elektronický obchod s sebou přináší mnoho výhod pro spotřebitele i podniky: nižší ceny, lepší dostupnost zboží, rozvoj inovativních služeb a možnost vytvářet nová pracovní místa.

V Evropské unii tvoří nákupy online kolem 3 % celkových maloobchodních transakcí. Dalšímu rozvoji internetového obchodování ve všech 27 členských zemí však stále stojí v cestě mnoho překážek.

Tak například pravidla upravující obchodní transakce online se často nedodržují nebo nejsou zcela jasná, internetové stránky neposkytují spotřebitelům dostatečné informace a i srovnávání cen může být velmi složité.

Tyto nedostatky mohou spotřebitele od nákupu přes internet odradit, a to i přesto, že by tak mohli ušetřit (v současné době se odhaduje, že se díky elektronickému obchodu ušetří přibližně 11,7 miliard eur ročně). Kdyby byl internetový trh přístupnější a bezpečnější, využívalo by těchto výhod mnohem více lidí.

Komise proto přichází s návrhem 16 opatření DeutschEnglishfrançais , jimiž se má do roku 2015 objem tržeb z internetového obchodu zdvojnásobit. Toho lze dosáhnout zvýšením ochrany a informovanosti spotřebitelů, jakož i rozšířením nabídky.

Na základě těchto ustanovení by:

  • se zjednodušil proces nakupování zboží a služeb online (včetně hudebních nahrávek a filmů)
  • se zvýšila efektivita a cenová dostupnost zasílání zboží po Evropě
  • by měli internetoví prodejci povinnost poskytovat o svém zboží a cenách více informací
  • se napomohlo rozvoji služeb vysokorychlostního internetu a zlepšení komunikační infrastruktury, díky čemuž by internetu mohlo využívat více lidí, především na venkově a v odlehlých oblastech
  • by spotřebitelé měli více informací a byli by lépe chráněni před případy zneužití.

Uvedená opatření by byla výhodná i pro podniky, jelikož by byly motivovány investovat do prodeje zboží a služeb online. Jedním z cílů návrhů je předcházet nelegálnímu stahování obsahu chráněného autorskými právy, jako jsou například hudební nahrávky a filmy, a vytvořit pro obchodování po síti jasný právní rámec.

Uvedené návrhy doplňují směrnici o elektronickém obchodu DeutschEnglishfrançais , v níž jsou zakotveny základní pravidla pro přeshraniční obchod přes internet.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy