Sökväg

Ett pussel med EU-flaggan som motiv där en bit ligger snett så att ljus strömmar in underifrån. © iStock/Eduard Härkönen

EU-kommissionen har lagt fram ett paket med ekonomiska rekommendationer för 2012 och förslag för att stärka styrningen och stabiliteten i euroområdet.

EU-länderna måste få ordning på sina finanser och genomföra strukturreformer för att få fart på tillväxt och sysselsättning, säger EU-kommissionen i tillväxtöversikten för 2012 English .

Med översikten inleds den andra så kallade europeiska planeringsterminen. Under de kommande sex månaderna ska regeringarna hjälpa varandra och ta hänsyn till varandras åsikter när de utarbetar sina nationella budgetar och den ekonomiska politiken.

I översikten uppmanar kommissionen länderna att inrikta sig på följande fem prioriteringar:

  • Tillväxtvänliga budgetar – de ska skräddarsy sina offentliga investeringar och sin skattepolitik efter det egna landets behov.
  • Utlåningen tillbaka på samma nivåer som före krisen – man måste lätta på bankernas tillgång till finansiering, hjälpa små och medelstora företag att få finansiering och utveckla ett nytt europeiskt riskkapitalsystem.
  • Satsningar på tillväxt och konkurrenskraft – länderna ska prioritera den digitala ekonomin, den inre marknaden för tjänster och utrikeshandel och snabbt anta relevanta EU-förslag.
  • Arbetslösheten och krisens sociala effekter – man ska främja ny- och egenföretagande och stärka välfärdssystemen så att de kan ta hand om de mest utsatta.
  • Modernare offentlig förvaltning – länderna ska minska byråkratin, främja e-förvaltning och se till att det går att starta ett företag på högst tre dagar.

Starkare ekonomisk styrning

Årets paket innehåller också två nya förslag som bygger vidare på de åtgärder English som vidtogs efter finanskrisen för att stärka den ekonomiska styrningen och tygla statsskulden.

Enligt det ena förslaget English ska euroländerna lägga fram sina budgetförslag samtidigt varje år. EU-kommissionen ska därefter kunna yttra sig om förslagen och vid behov be regeringarna ändra dem i linje med reglerna för euroområdet.

Det andra förslaget English går ut på att skärpa övervakningen av de euroländer som får krisstöd eller som hotas av allvarlig finansiell instabilitet.

Tillskott till krisstödet

I ett nytt samråd English lägger kommissionen dessutom fram förslaget att euroländerna tillsammans ska kunna ge ut obligationer för att skaffa fram pengar till skuldtyngda länder. Intäkterna är tänkta att gå till euroområdets krisfond. Samrådet pågår till den 8 januari 2012.

I ett diskussionsunderlag English presenteras olika alternativ för sådana ”stabilitetsobligationer”. Gemensamma obligationer är emellertid bara möjliga om euroområdet vidtar åtgärder för att stärka budgetdisciplinen, kommenterar kommissionen sitt förslag.

Läs mer om tillväxtöversikten 2012 och de aktuella förslagen DeutschEnglishfrançaisportuguês

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar