Navigačný riadok

Puzzle predstavujúce vlajku EÚ s jedným zle umiestneným kusom, cez medzeru presvitá zdola svetlo. © iStock/Eduard Härkönen

V balíku ekonomických a rozpočtových odporúčaní sa ustanovujú priority na rok 2012 a uvádzajú nové opatrenia na posilnenie finančného riadenia a stability eurozóny.

Európska komisia vo svojom prieskume hospodárskeho rastu na rok 2012 English uviedla, že vlády členských štátov by mali ozdraviť svoje verejné financie a uskutočniť štrukturálne reformy s cieľom povzbudiť ekonomický rast a zamestnanosť.

Tento prieskum predstavuje začiatok druhého európskeho semestra, šesťmesačného cyklu, počas ktorého členské štáty využívajú pri tvorbe národných rozpočtových a hospodárskych politík partnerské hodnotenia iných členských krajín.

Odporúčania vyzývajú členské štáty, aby sa sústredili na 5 prioritných cieľov a súvisiace opatrenia. Ide napríklad o:

  • využitie prorastových rozpočtových politík – prispôsobiť prístup k verejným investíciám a daniam potrebám jednotlivých štátov;
  • obnovu úverovej činnosti na úroveň pred krízou – uľahčiť bankám prístup k finančným zdrojom, podporiť prístup MSP k financiám a vytvoriť nový režim pre európsky rizikový kapitál;
  • podporu rastu a konkurencieschopnosti – zamerať sa na digitálne hospodárstvo, spoločný trh pre služby a zahraničný obchod, urýchliť prijatie súvisiacich návrhov EÚ;
  • riešenie nezamestnanosti a sociálnych dosahov krízy – podporiť zakladanie firiem a samostatnú zárobkovú činnosť, zlepšiť systémy sociálnej starostlivosti s cieľom ochrániť tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva;
  • modernizáciu verejnej správy – znížiť byrokraciu, podporiť elektronickú štátnu správu a skrátiť obdobie registrácie firiem na 3 dni.

Posilnené hospodárske riadenie

Tento rok reformný balík zahŕňa dva nové návrhy, ktoré sa zakladajú na opatreniach English prijatých v dôsledku finančnej krízy na zlepšenie hospodárskeho riadenia a kontroly verejného dlhu.

Podľa prvého z návrhov English by sa od krajín eurozóny vyžadovalo, aby každý rok v tom istom čase predložili svoje návrhy štátnych rozpočtov. Ak by to bolo potrebné, Komisia by k nim mohla vydať stanovisko a požiadať vlády o ich revíziu a zosúladenie s požiadavkami vyplývajúcimi z členstva v eurozóne.

Druhým English opatrením sa má posilniť dohľad nad tými krajinami eurozóny, ktoré sú príjemcami finančnej pomoci alebo ktoré sú ohrozené vážnou finančnou nestabilitou.

Posilnenie finančnej podpory

Komisia uskutočňuje verejnú konzultáciu English (uzávierka 8. januára 2012) o tom, či by eurozóna mala mať možnosť spoločne vydávať dlhopisy na získanie finančných prostriedkov pre krajiny, ktoré majú problémy so splácaním svojich dlhov. Takto získané zdroje by upevnili pozíciu eurovalu.

V diskusnom dokumente English sa predkladajú možnosti vydávania týchto stabilizačných dlhopisov. Komisia sa domnieva, že akékoľvek kroky smerom k spoločne emitovaným dlhopisom by mali zmysel len za predpokladu, že eurozóna prijme opatrenia na posilnenie rozpočtovej disciplíny.

Viac o prieskume rastu na rok 2012 a súvisiacich návrhoch DeutschEnglishfrançaisportuguês

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy