Ścieżka nawigacji

Strategia na rzecz wzrostu gospodarczego - 23/11/2011

Puzzle z fragmentem flagi UE − jeden z elementów układanki jest lekko wysunięty, a przez otwór wpada światło. © iStock/Eduard Härkönen

W pakiecie zaleceń gospodarczych i finansowych znalazły się priorytety na rok 2012 oraz nowe metody wzmacniające ład i stabilność finansową w strefie euro.

Aby pobudzić wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy, kraje UE muszą zaprowadzić porządek w finansach publicznych i przeprowadzić reformy strukturalne, mówi Komisja w swojej analizie wzrostu gospodarczego na rok 2012 English .

Sprawozdanie Komisji stanowi początek tzw. semestru europejskiego, czyli sześciomiesięcznego cyklu, w ramach którego kraje UE uwzględniają wkład pozostałych państw członkowskich przy formułowaniu swojej polityki budżetowej i gospodarczej.

Sprawozdanie wzywa rządy państw członkowskich do skoncentrowania się na pięciu priorytetach i związanych z nimi metodach. Należą do nich:

  • wdrażanie sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu polityki budżetowej – dostosowanie polityki w zakresie inwestycji publicznych i opodatkowania do potrzeb każdego kraju
  • przywrócenie działalności pożyczkowej do poziomu sprzed kryzysu – ułatwienie bankom i MŚP dostępu do finansowania oraz stworzenie nowego europejskiego systemu kapitału ryzyka
  • wspieranie wzrostu i konkurencyjności – położenie nacisku na gospodarkę cyfrową, wspólny rynek usług i handel zewnętrzny oraz przyśpieszenie procedur związanych z wnioskami UE
  • zwalczanie bezrobocia i społecznych skutków kryzysu – wspieranie tworzenia firm i zatrudnienia na własny rachunek, udoskonalenie systemów opieki społecznej, aby zapewnić wsparcie najbardziej potrzebującym
  • modernizacja administracji publicznej – ograniczenie formalności, promowanie usług e-administracji oraz skrócenie czasu zakładania firmy do 3 dni.

Bardziej solidny model zarządzania gospodarczego

Tegoroczny pakiet zawiera 2 nowe propozycje opierające się na środkach English zastosowanych w następstwie kryzysu finansowego w celu wzmocnienia zarządzania gospodarką i kontroli długu publicznego.

Jedna z propozycji English to wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym państwa strefy euro musiałyby przedstawiać projekt swojego budżetu w tym samym momencie roku budżetowego. Następnie Komisja wydawałaby opinie na temat poszczególnych budżetów i w razie potrzeby nakazywała rządom wprowadzenie zmian z uwzględnieniem wymogów obowiązujących członków strefy euro.

Druga English z propozycji dotyczy wzmocnienia nadzoru wobec krajów strefy euro otrzymujących pomoc finansową lub poważnie zagrożonych brakiem stabilności finansowej.

Zwiększenie pomocy finansowej

Komisja rozpoczyna również konsultacje społeczne English (termin nadsyłania odpowiedzi upływa 8 stycznia 2012 r.) na temat tego, czy strefa euro powinna móc emitować wspólne obligacje, które pozwoliłyby zgromadzić pieniądze dla państw dotkniętych problemem zadłużenia. Uzyskane środki zasiliłyby fundusz pomocowy strefy euro.

Dokument do dyskusji English przedstawia różne warianty wprowadzenia tego rodzaju „obligacji stabilizujących”. Komisja twierdzi, że wszelkie kroki w kierunku wspólnie wydawanych obligacji są możliwe do zrealizowania wyłącznie, jeśli kraje strefy euro wprowadzą także środki służące wzmocnieniu dyscypliny budżetowej.

Więcej na temat sprawozdania 2012 i związanych z nim propozycji DeutschEnglishfrançaisportuguês

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki