Kruimelpad

Puzzel van de EU-vlag met een verschoven stukje van waaronder er licht schijnt © iStock/Eduard Härkönen

Pakket economische en financiële aanbevelingen legt prioriteiten voor 2012 vast en omvat nieuwe maatregelen om financiële stabiliteit en bestuur in de eurozone te versterken

De regereringen van de EU-landen moeten hun overheidsfinanciën op orde brengen en via structurele hervormingen groei en werkgelegenheid stimuleren, aldus de Commissie in haar groeioverzicht voor 2012 English .

Met het overzicht begint het tweede Europees semester, een jaarlijkse procedure van zes maanden waarin de nationale regeringen van elkaars inzichten profiteren om hun economisch en financieel beleid te formuleren.

De regeringen worden verzocht om zich op vijf prioriteiten en de daarmee samenhangende maatregelen toe te spitsen:

  • groeivriendelijke financiële beleidsmaatregelen: overheidsinvesteringen en belastingsstelsels aanpassen aan de behoeften van ieder land
  • de leningsactiviteit weer op het niveau van voor de crisis brengen: banken en het MKB makkelijker toegang tot financiering geven en een nieuwe Europese regeling voor risicokapitaal tot stand brengen
  • groei en concurrentiekracht bevorderen: zich richten op de digitale economie, de interne dienstenmarkt en buitenlandse handel, EU-voorstellen daarover snel behandelen
  • werkloosheid en de sociale effecten van de crisis aanpakken: oprichting van bedrijven en zelfstandige arbeid bevorderen, de sociale stelsels verbeteren om de meest kwetsbaren te beschermen
  • overheidsdiensten moderniseren: minder bureaucratie, meer e-government, het mogelijk maken om in slechts drie dagen een nieuw bedrijf op te richten

Beter economisch bestuur

Het pakket bevat dit jaar twee nieuwe voorstellen die voortbouwen op de maatregelen English die in de nasleep van de financiële crisis zijn genomen om het economisch bestuur te verbeteren en de overheidsschuld onder controle te houden.

Het eerste voorstel English houdt in dat de landen van de eurozone hun ontwerp-begrotingen ieder jaar terzelfdertijd op een bepaalde datum moeten presenteren. De Commissie zou er dan op kunnen reageren en indien nodig de regeringen vragen om ze in overeenstemming te brengen met hun verplichtingen als lid van de eurozone.

Het tweede English voorstel is voor meer toezicht op de landen van de eurozone die financiële hulp krijgen of ernstige financiële instabiliteit riskeren.

Verbetering van het systeem voor financiële bijstand

De Commissie gaat ook een openbare raadpleging houden English (tot 8 januari 2012) over de vraag of de eurozone zelf obligaties moet kunnen uitgeven om geld op te halen voor landen met staatsschuldproblemen. De inkomsten daarvan zouden het noodfonds van de eurozone spijzen.

Een discussienota English beschrijft hoe dergelijke "stabiliteitsobligaties" kunnen worden ingevoerd. Samen obligaties uitgeven kan alleen als de eurozone ook maatregelen neemt om de begrotingsdiscipline te verbeteren, aldus de Commissie.

Meer over het groeioverzicht voor 2012 en de ermee samenhangende voorstellen DeutschEnglishfrançaisportuguês

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links