Cosán nascleanúna

Sáinne de bhratach an AE is píosa as áit, is solas ag lonrú aníos tríd an spás. © iStock/Eduard Härkönen

Pacáiste moltaí geilleagracha is buiséid a shocraíonn tosaíochtaí do 2012 is ina bhfuil bearta nua chun rialachas airgeadais is cobhsaíocht limistéar an euro a neartú.

Ní mór go na rialtais an t-airgeadas poiblí a chur in ord agus leasuithe struchtúrtha a dhéanamh le tacú le fáis is le poist, arsa an Coimisiún ina shuirbhé ar fhás 2012 English .

Sin tús leis an dara 'seimeastar Eorpach', timthriall blantúil sé mhí ina dtig le rialtais tairbhe a bhaint as ionchur na bpiaraí eile AE agus iad ag cumadh a mbeartas buiséid agus geilleagrach.

Iarrtar ann ar na rialtais díriú ar 5 thosaíocht is ar bhearta a bhaineann leo. Áirítear orthu sin:

  • beartais bhuiséid a thacaíonn le fás a chur chun feidhme – infheistíocht phoiblí agus cur chuige cánach a oiriúnú do ghá gach tíre
  • gníomhaíocht iasachtaí a thabhairt ar ais go leibhéil réamh-ghéarchéime – rochtain na mbanc ar mhaoiniú a éascú is a staideanna caipitil a láidriú
  • fás is iomaíochas a chur chun cinn – díriú ar an ngeilleagar digiteach, ar an gcomhargadh do sheirbhísí is do thrádáil sheachtrach, i luas a chur le tograí AE ábharacha
  • aghaidh a thabhairt ar dhífhostaíocht is ar iarbhearta sóisialta na géarchéime – tacú le cruthú gnóthas is le féinfhostaíocht, córais leasa a fheabhsú chun aire a thabhairt do na daoine is so-leonta
  • riaracháin phoiblí a nuachóiriú – rómhaorlathas a laghdú, r-rialtas a chothú, agus an t-am chun gnóthais nua a thosú a ghearradh go 3 lá

Rialachas geilleagrach níos treise

I suirbhé na bliana seo tá 2 thogra nua a thógann ar bhearta English a glacadh tar éis na géarchéime airgeadais le rialachas geilleagrach a fheabhsú is le fiachas poiblí a smachtú.

I dtogra English amháin, éilítear ar thíortha limistéar an euro a ndréacht-bhuiséid a thíolacadh ag an am céanna gach bliain. Ansin d'fhéadfadh an Coimisiún tuairim a chur amach fúthu, dá mba ghá, is a iarraidh ar rialtais iad a athbhreithniú de réir oibleagáidí limistéar an euro.

Sa dara ceann English , cuirtear le faireachas ar thíortha limistéar an euro a fhaigheann tacaíocht airgeadais nó a bhfuil míchobhsaíocht airgeadais thromchúiseach ag bagairt orthu.

Tacaíocht airgeadais a neartú

Fairis sin, tá comhairliúchán poiblí English (spriocdháta 8 Eanáir 2012) á sheoladh ag an gCoimisiún faoin gceist ar cheart go mbeadh limistéar an euro in ann bannaí a chomheisiúint chun airgead a thiomsú do thíortha a bhfuil fadhbanna fiachais acu. Threiseodh an t-ioncam ciste tarrthála limistéar an euro.

I bplé-pháipéar English tíolactar roghanna chun “bannaí cobhsaíochta” a sheoladh. Ní bheadh aon bhogadh i dtreo bannaí comheisithe indéanta mura nglaca limistéar an euro bearta chun smacht buiséid a neartú, dar leis an gCoimisiún.

Breis faoi shuirbhé fáis 2012 is faoi thograí ábharacha DeutschEnglishfrançaisportuguês

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links