Navigointipolku

Uusia toimia kasvun ja vakauden hyväksi - 23/11/2011

Euroopan lipun tähdet palapelissä, josta irronneen palan alta loistaa valoa. © iStock/Eduard Härkönen

Komissio on hyväksynyt uudistuspaketin, joka sisältää talous- ja finanssipolitiikan painopisteitä koskevat suositukset vuodeksi 2012. Paketissa esitetään uusia toimia euroalueen finanssipolitiikan ohjauksen ja rahoitusvakauden vahvistamiseksi.

Komissio painottaa vuotuisessa kasvuselvityksessään vuodeksi 2012 English , että EU-maiden hallitusten on saatava julkinen taloutensa kuntoon ja toteutettava rakenteellisia uudistuksia kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi.

Kasvuselvitys käynnistää talouspolitiikan toisen EU-ohjausjakson. Se on vuotuinen kuuden kuukauden jakso, jonka aikana jäsenmaat voivat hyötyä varhaisesta koordinoinnista EU:n tasolla, kun ne valmistelevat kansallista budjetti- ja talouspolitiikkaansa.

Komissio kehottaa jäsenmaita keskittymään viiteen painopistealaan. Tavoitteena on

  • toteuttaa kasvua edistävää budjettipolitiikkaa: julkiset investoinnit ja veropoliittiset toimet on toteutettava kunkin jäsenmaan tarpeiden mukaisesti
  • palauttaa lainanantotoiminta kriisiä edeltäneelle tasolle: pankkien ja pk-yritysten rahoituksen saatavuutta on helpotettava, minkä lisäksi on luotava EU:n laajuinen riskipääomajärjestelmä
  • edistää kasvua ja kilpailukykyä: EU-maiden on keskityttävä digitaalista taloutta, palvelujen sisämarkkinoita ja EU:n ulkomaankauppaa vahvistaviin toimenpiteisiin, joille komissio haluaa nopeutettua lainsäädäntömenettelyä
  • torjua työttömyyttä ja kriisin sosiaalisia seurauksia: jäsenmaiden on tuettava yritysten perustamista ja itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymistä sekä parannettava sosiaaliturvajärjestelmiään, jotta heikoimmassa asemassa olevat eivät joutuisi syvempään ahdinkoon
  • uudistaa julkishallintoa: tavoitteena on vähentää byrokratiaa, edistää sähköisten viranomaispalvelujen toteuttamista ja lyhentää uuden yrityksen rekisteröintiin kuluva aika kolmeen päivään.

Tiukempi talouden ohjaus

Komission toimenpidepakettiin sisältyy kaksi uutta ehdotusta, jotka perustuvat finanssikriisin seurauksena toteutettuihin toimenpiteisiin English talouden ohjausjärjestelmän ja julkisen velan hallinnan parantamiseksi.

Komissio ehdottaa uutta asetusta English , jonka mukaan euroalueen maiden on esitettävä talousarvioesityksensä samaan aikaan joka vuosi. Komissio voisi antaa talousarvioesityksistä lausunnon ja tarvittaessa pyytää jäsenmaiden hallituksia tarkistamaan niitä euroalueen vaatimusten mukaisiksi.

Toisen asetusehdotuksen English tarkoituksena on tiukentaa sellaisten euroalueen maiden valvontaa, jotka saavat rahoitusapua tai kärsivät vakavasta rahoitusvakauteen kohdistuvasta uhasta.

Rahoitustuen vahvistaminen

Komissio aikoo myös käynnistää julkisen kuulemisen English siitä, pitäisikö euroalueen voida laskea liikkeeseen yhteisiä joukkovelkakirjalainoja, joilla kerättäisiin varoja velkavaikeuksissa olevien maiden auttamiseksi. Vakausjoukkolainojen avulla kasvatettaisiin euroalueen tukirahastoa. Lausuntojen lähettämisen määräaika on 8.1.2012.

Komission keskustelun pohjaksi julkaisemassa vihreässä kirjassa English esitellään kolme vakausjoukkolainojen vaihtoehtoa. Komission mukaan euroalueen yhteiset joukkolainat ovat toteutettavissa ainoastaan, jos samanaikaisesti tiukennetaan budjettikuria.

Vuotuinen kasvuselvitys 2012 ja siihen liittyvät ehdotukset – lisätietoa DeutschEnglishfrançaisportuguês

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä