Navigatsioonitee

Puuduva tükiga ELi lippu kujutav pusle, kust valgus läbi kumab. © iStock/Eduard Härkönen

Majanduslike ja eelarveliste soovituste paketis sätestatakse prioriteedid 2012. aastaks ning see sisaldab uusi meetmeid euroala finantsjuhtimise ja -stabiilsuse tugevdamiseks.

Liikmesriikide valitsused peavad korda saama riigi rahanduse ning läbi viima struktuurireformid, et soodustada majanduskasvu ja töökohtade loomist, selgub komisjoni 2012. aasta majanduskasvu analüüsist English .

Analüüsiga käivitatakse teine Euroopa poolaasta, mille raames saavad valitsused kuuekuulise tsükli jooksul kasulikult rakendada ELi tasandi kontakte oma eelarve- ja majanduspoliitika määratlemisel.

Selles kutsutakse riikide valitsusi üles keskenduma 5 prioriteedile ning nendega seotud meetmetele. Need on:

  • majanduskasvu soodustava eelarvepoliitika rakendamine – vastavalt iga riigi vajadustele kohandatud lähenemisviis riiklikele investeeringutele ja maksustamisele;
  • laenutegevuse aktiivsuse viimine kriisieelsele tasemele – tuleb lihtsustada pankade ja VKEde juurdepääsu rahastamisele ning töötada välja uus Euroopa riskikapitalisüsteem;
  • majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamine – tuleb keskenduda digitaalsele majandusele, teenuste ja väliskaubanduse ühisturule, menetluste kiirendamisega seotud ELi ettepanekutele;
  • tööpuuduse ja majanduskriisi sotsiaalse mõju vastu võitlemine – tuleb edendada ettevõtete loomist ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist, täiustada sotsiaalkindlustussüsteeme, et hoolitseda kõige haavatavamate eest;
  • avaliku halduse kaasajastamine – tuleb vähendada bürokraatiat, edendada e-valitsust ja vähendada uute ettevõtete asutamiseks kuluvat aega 3 päevani.

Tõhusam majandusjuhtimine

Käesoleva aasta pakett sisaldab kahte uut ettepanekut, mis põhinevad meetmetel English , mis võeti finantskriisi järgselt, et parandada majandusjuhtimist ning aidata riigivõlga kontrolli alla saada.

Ühe ettepaneku English kohaselt peaksid euroala riigid esitama oma eelarveprojektid igal aastal samal ajal. Seejärel saaks komisjon esitada vajadusel nende kohta oma arvamuse ning paluda valitsustel need kooskõlas oma euroalakohustustega läbi vaadata.

Teise English ettepanekuga tugevdataks nende euroala riikide järelevalvet, keda rahaliselt toetatakse või keda ohustab tõsine rahanduslik ebastabiilsus.

Rahalise toetuse kindlustamine

Komisjon algatab avaliku konsultatsiooni English (tähtaeg 8. jaanuar 2012) selle kohta, kas euroala riikidel peaks olema võimalik üheskoos emiteerida võlakirju, et koguda võlaprobleemidega riikide jaoks raha. Tulud suurendaksid euroala päästefondi.

Aruteludokumendis English esitatakse võimalused selliste stabiilsust tagavate võlakirjade kasutuselevõtuks. Euroopa Komisjoni arvamuse kohaselt oleks ühiselt emiteeritavate võlakirjade suunas tehtavad sammud teostatavad üksnes siis, kui euroala võtaks meetmeid ka eelarvedistsipliini tugevdamiseks.

Lugege täiendavalt 2012. aasta majanduskasvu analüüsi ja seonduvate ettepanekute kohta DeutschEnglishfrançaisportuguês

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad