Διαδρομή πλοήγησης

Φως φωτίζει από κάτω παζλ της σημαίας της ΕΕ όπου ένα κομμάτι έχει αποσπασθεί. © iStock/Eduard Härkönen

Ένα πακέτο οικονομικών και δημοσιονομικών συστάσεων καθορίζει τις προτεραιότητες για το 2012 και περιλαμβάνει νέα μέτρα για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης και της σταθερότητας της ευρωζώνης.

Οι κυβερνήσεις οφείλουν να βάλουν τάξη στα δημόσια οικονομικά και να πραγματοποιήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να τονώσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, δηλώνει η Επιτροπή στην Επισκόπηση για την Ανάπτυξη 2012 English .

Η επισκόπηση σηματοδοτεί την έναρξη του δεύτερου "Ευρωπαϊκού εξαμήνου", ενός ετήσιου εξαμηνιαίου κύκλου κατά τη διάρκεια του οποίου οι κυβερνήσεις των κρατών της ΕΕ επωφελούνται από την ανταλλαγή απόψεων κατά τη διαμόρφωση των εθνικών δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών.

Καλεί δε τις κυβερνήσεις να εστιάσουν σε 5 προτεραιότητες και συναφή μέτρα:

  • υλοποίηση δημοσιονομικών πολιτικών που ευνοούν την ανάπτυξη, προσαρμογή των δημοσίων επενδύσεων και των φορολογικών πολιτικών στις ανάγκες κάθε χώρας
  • αποκατάσταση της δανειοδοτικής δραστηριότητας στα προ της κρίσης επίπεδα, διευκόλυνση της πρόσβασης των τραπεζών σε χρηματοδοτήσεις, στήριξη της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδοτήσεις και ανάπτυξη ενός νέου ευρωπαϊκού καθεστώτος επιχειρηματικών κεφαλαίων
  • προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, εστίαση στην ψηφιακή οικονομία, την κοινή αγορά στον τομέα των υπηρεσιών και του εξωτερικού εμπορίου, καθώς και στις προτάσεις της ΕΕ που σχετίζονται με ταχύρρυθμες διαδικασίες
  • αντιμετώπιση της ανεργίας και των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης, προώθηση της δημιουργίας επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης, βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας ώστε να παρέχεται βοήθεια στα πλέον ευάλωτα κοινωνικά στρώματα
  • εκσυγχρονισμός των δημοσίων υπηρεσιών, περιορισμός της γραφειοκρατίας, προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μείωση του χρόνου εκκίνησης των νέων επιχειρήσεων στις 3 ημέρες

Ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης

Το φετινό πακέτο περιλαμβάνει δύο νέες προτάσεις που βασίζονται στα μέτρα English που ελήφθησαν μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και τον καλύτερο έλεγχο του δημοσίου χρέους.

Σύμφωνα με την πρώτη πρόταση English οι χώρες της ευρωζώνης θα πρέπει να υποβάλλουν τα σχέδια προϋπολογισμών τους την ίδια ημερομηνία κάθε χρόνο. Στη συνέχεια η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, θα εκδίδει γνώμη επί αυτών και θα ζητεί από τις κυβερνήσεις να τα επανεξετάζουν και να τα προσαρμόζουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην ευρωζώνη.

Η δεύτερη πρόταση English προωθεί την εποπτεία των χωρών της ευρωζώνης οι οποίες είτε έχουν λάβει δημοσιονομική στήριξη είτε απειλούνται από σοβαρή χρηματοπιστωτική αστάθεια.

Ενίσχυση της δημοσιονομικής στήριξης

Η Επιτροπή ξεκινά επίσης δημόσια διαβούλευση English (που ολοκληρώνεται στις 8 Ιανουαρίου 2012) με θέμα το αν οι χώρες της ευρωζώνης θα πρέπει να μπορούν να εκδίδουν από κοινού ομόλογα με σκοπό τη συγκέντρωση πόρων για τις χώρες που παρουσιάζουν πρόβλημα χρέους. Τα σχετικά έσοδα θα διατίθενται για το Ταμείο διάσωσης της ευρωζώνης.

Ένα έγγραφο συζήτησης English παραθέτει τρόπους έκδοσης τέτοιων “ομολόγων σταθερότητας”. Ωστόσο, οι προσπάθειες για την κοινή έκδοση ομολόγων θα έχουν αποτελέσματα μόνον εάν η ευρωζώνη θεσπίσει μέτρα για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, δήλωσε η Επιτροπή.

Περισσότερα σχετικά με την Έρευνα για την Ανάπτυξη 2012 και συναφείς προτάσεις DeutschEnglishfrançaisportuguês

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι