Sti

Puslespil af EU-flag med lys, der skinner, hvor en brik er blevet løftet. © iStock/Eduard Härkönen

Pakke med økonomiske og budgetmæssige henstillinger fastlægger prioriteter for 2012 og indeholder nye initiativer, der skal styrke den økonomiske styring og stabiliteten i eurolandene.

Landene skal have styr på statsfinanserne og gennemføre strukturreformer for at skabe vækst og beskæftigelse, siger Kommissionen i sin vækstundersøgelse for 2012 English .

Med undersøgelsen søsættes det andet "europæiske halvår", en årligt tilbagevendende proces, hvor regeringerne kan få input fra andre EU-lande, når de udarbejder deres økonomiske politik og finanslove.

Regeringerne opfordres til at stille skarpt på fem prioriteter og initiativer, der står i forbindelse med dem. Der er blandt andet tale om:

  • gennemførelse af en vækstfremmende budgetpolitik – de offentlige investeringer og skattepolitikker skal skræddersys til de enkelte landes behov
  • låneaktiviteten skal tilbage til niveauet før krisen – banker samt små og mellemstore virksomheder skal have lettere adgang til finansiering, og der skal udvikles et nyt europæisk system for risikovillig kapital
  • vækst og konkurrencedygtighed skal hjælpes på vej – fokus på den digitale økonomi, det indre marked for tjenesteydelser og udenrigshandel og lignende hasteforslag fra EU
  • håndtering af arbejdsløsheden og krisens sociale konsekvenser – fremme af iværksætteri og selvstændig virksomhed, bedre velfærdssystemer for at hjælpe de mest udsatte
  • modernisering af de offentlige forvaltninger – mindre bureaukrati, støtte til e-forvaltning og nedskæring af etableringstiden for virksomheder til tre dage.

Stærkere økonomisk styring

Dette års pakke indeholder to nye forslag, som bygger på initiativer English , der blev taget i kølvandet på finanskrisen for at forbedre den økonomiske styring og få den offentlige gæld under kontrol.

Ifølge det ene forslag English skal eurolandene forelægge deres finanslovsforslag på samme tid hvert år. Kommissionen kan derefter eventuelt udtale sig om forslagene og bede regeringerne ændre på dem i henhold til deres forpligtelser som medlemmer af euroområdet.

Det andet English forslag vil styrke overvågningen af eurolande, der modtager økonomisk bistand, eller som er truet af hård økonomisk ustabilitet.

Mere økonomisk støtte

Kommissionen vil også holde en offentlig høring English (med frist til den 8. januar 2012) om, hvorvidt eurolandene sammen skal kunne udstede obligationer for at skaffe penge til lande med gældsproblemer. Pengene skal bruges til eurolandenes redningsfond.

Et debatoplæg English skitserer mulighederne for de såkaldte "stabilitetsobligationer". Men fælles obligationer giver kun mening, hvis landene i euroområdet samtidig tager initiativ til at styrke budgetdisciplinen, udtaler Kommissionen.

Mere om 2012-vækstundersøgelsen og forslagene DeutschEnglishfrançaisportuguês

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links