Navigatsioonitee

Tihedama ja tugevama majandusliidu suunas - 17/11/2011

Euroopa Parlamendi istung Strasbourgis © EL

Uutest ettepanekutest teada andes ütles komisjoni president José Manuel Barroso, et euroala riikide valitsused peaksid tegutsema kiirelt, et toetada ühisraha, lõpetada võlakriis ja rajada kindlam majandusliit.

José Manuel Barroso ütles 16. novembril Euroopa Parlamendis, et euroala kindlam juhtimine on ühisraha püsimajäämise ja tugevdamise seisukohast väga oluline. „Turud ja investorid nõuavad euroala kindlamat juhtimist. Minu- ja teiesuguste inimeste jaoks, kelle eesmärk on tugevam Euroopa, ei ole see ainult poliitiline küsimus. Nüüd nõuab euroala ja kogu Euroopa Liidu tugevam majandusjuhtimine tõepoolest praktilist meelt.”

Parem majanduse koordineerimine muudab valitsuste jaoks lihtsamaks oma tegevuse tihedama koordineerimise seoses ELi peamiste majandusprobleemidega ning toetab püüdlusi suurendada majanduskasvu ja kiirendada töökohtade loomist.

Alates majanduskriisi algusest on EL juba astunud mitmeid samme. Nende hulgas on näiteks kuue meetme pakett English , mis aitab täiustada eelarve järelevalvet ning hoida riigivõlga kontrolli all.

Eelmisel aastal käivitas EL Euroopa poolaasta, mille raames saavad valitsused kuuekuulise tsükli jooksul kasulikult rakendada ELi tasandi kontakte oma eelarve- ja majanduspoliitika määratlemisel.

Komisjon käivitab uue semestri 23. novembril iga-aastase majanduskasvu analüüsi avaldamisega. Selles määratletakse üldised majanduspoliitika alased prioriteedid, millele ELi liikmesriikide valitsused peaksid järgmisel aastal keskenduma.

Samuti tehakse ettepanekud täiendavate meetmete kohta, mille abil suurendada nende euroala riikide majanduse ja eelarve järelevalvet, kellel on ülemäärane eelarvepuudujääk. Süstemaatiliste võlaprobleemidega riigid oleksid euroala päästefondist toetuse saamiseks kohustatud järgima teiste riikide poolt ettekirjutatud meetmeid.

Komisjon algatab avaliku konsultatsiooni selle kohta, kas euroala riikidel peaks olema võimalik üheskoos emiteerida võlakirju, et koguda päästefondi jaoks raha.

President Barroso sõnade kohaselt on rohkem vaja poliitilist tahet ja juhtimist, et taastada kindlustunne ja usaldus – nii ELi kodanike hulgas kui ka finantsturgudel.

„Me seisame silmitsi süsteemse kriisiga, mis nõuab kõigilt veelgi tugevamat pühendumust,” ütles ta. „Tulevikus peame integratsiooni suurendamiseks astuma täiendavaid samme. See nõuab muudatusi aluslepingutes. Lubage mul olla selgesõnaline: pooldan aluslepingute muutmist, kui seda tehakse Euroopa Liidu tugevdamise, ühenduse tööpõhimõtte, Euroopa institutsioonide ja ühise eesmärgi nimel.”

President Barroso kõne – majandusjuhtimine 2011 DeutschEnglishfrançaisportuguês

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad