Sökväg

Kreditvärderingsinstituten ska stå till svars - 17/11/2011

Hand som pekar med en penna på en LCD-skärm med börskurser © iStock/arkiv

EU vill skärpa tillsynen av kreditvärderingsinstituten som ett led i arbetet med att reformera finansmarknaderna.

Sedan den ekonomiska krisen började har EU genomfört olika reformer DeutschEnglishfrançais för att förbättra regleringen av finansmarknaden och skydda investerarna.

Man har bland annat skärpt kontrollen av kreditvärderingsinstituten för att förhindra eventuella intressekonflikter, göra dem mer ansvarsfulla och se till att investerarna får bättre information. Instituten övervakas nu av EU:s nya värdepappers- och marknadsmyndighet English (Esma), som kan straffa de som bryter mot reglerna.

Hårdare regler behövs

Den pågående skuldkrisen i euroområdet har blottlagt områden där det krävs mer tillsyn. Kommissionen föreslår därför nya regler DeutschEnglishfrançais som ska bidra till att stabilisera finansmarknaderna och ge investerarna bättre information om kreditriskerna.

Kreditvärdering är en bedömning av låntagarens kreditvärdighet och risken att investera i ett företag eller låna ut pengar till ett land. Betyget kan få enorm betydelse. Om ett land får sänkt betyg höjs troligen räntorna och det blir dyrare för landet att låna pengar.

Det här går förslaget ut på:

  • Minska övertron på kreditvärderingar – finansinstituten ska inte lita blint på kreditbetygen när de väljer investeringar. De måste göra sina egna bedömningar. Kreditvärderingsinstituten måste också lämna mer information om sina värderingar.
  • Länderna ska betygsättas oftare – instituten måste uppdatera EU-ländernas kreditbetyg två gånger om året (i stället för en gång). För att undvika marknadsstörningar får värderingarna endast publiceras efter att handeln har stängt, men senast en timme innan den öppnar igen i EU.
  • Säkra oberoendet – vart tredje år ska emittenterna rotera mellan de institut som värderar dem. För komplicerade finansiella instrument ska det dessutom krävas värderingar från två olika institut. Det ska inte heller vara tillåtet att vara stor aktieägare i två kreditvärderingsinstitut samtidigt.
  • Kreditvärderingsinstituten ska stå till svars – investerare ska kunna få skadestånd om ett institut bryter mot EU:s regler.

Innan förslaget kan börja gälla måste EU-länderna och Europaparlamentet godkänna det. De nya reglerna väntas träda i kraft i slutet av 2012.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar