Navigacijska pot

Odgovornejše poslovanje bonitetnih agencij - 17/11/2011

Roka s kemičnim svinčnikom kaže na borzne podatke na zaslonu © iStock/archives

EU želi v okviru reforme finančnega sektorja okrepiti nadzor nad bonitetnimi agencijami

Odkar se je začela gospodarska kriza, EU uvaja reforme DeutschEnglishfrançais , da bi izboljšala ureditev finančnih trgov in zaščitila vlagatelje.

S predpisi je okrepila nadzor nad bonitetnimi agencijami, da bi zmanjšala morebitna navzkrižja interesov, jih prisilila v odgovornejše ravnanje in zagotovila boljše obveščanje vlagateljev. Bonitetne agencije zdaj nadzoruje nov Evropski organ za vrednostne papirje in trge English (ESMA), ki jih lahko kaznuje, če kršijo pravila.

Potrebujemo strožja pravila

Sedanja dolžniška kriza v evrskem območju je pokazala, da je na nekaterih področjih potreben še večji nadzor. Evropska komisija je zato predlagala nove ukrepe DeutschEnglishfrançais , s katerimi želi stabilizirati finančne trge in vlagateljem omogočiti ustreznejše informacije o kreditnem tveganju.

Bonitetna ocena je ocena kreditne sposobnosti – denimo ocena tveganja pri naložbah v obveznice, ki jih izda podjetje ali država. Ocena je zelo vplivna. Znižanje bonitetne ocene države lahko povzroči zvišanje obrestnih mer, zaradi česar si mora država denar sposojati dražje.

EU želi z novimi ukrepi:

  • zmanjšati preveliko zaupanje v oceno – finančne ustanove se pri izbiri naložb ne bodo več slepo zanašale zgolj na bonitetno oceno, ampak bodo tudi same presojale. Agencije pa bodo morale svojo oceno podrobneje predstaviti;
  • pogosteje oceniti državni dolg – agencije bodo morale dvakrat letno posodobiti oceno dolga držav EU (zdaj samo enkrat). Bonitetno oceno bodo objavile po zaključku poslovnega dne in vsaj eno uro pred odprtjem borz v EU;
  • zagotoviti neodvisnost – izdajatelji obveznic bodo morali vsake tri leta zamenjati agencijo, ki jih ocenjuje. Pri zahtevnejših naložbah bo potrebna ocena dveh različnih bonitetnih agencij. Velik delničar bonitetne agencije ne bo mogel hkrati biti tudi delničar konkurenčne agencije;
  • povečati civilnopravno odgovornost agencij – vlagatelji bodo lahko proti agenciji vložili civilnopravni odškodninski zahtevek, če bo namerno ali iz malomarnosti kršila pravila EU.

Predlog morajo odobriti še vlade držav članic in Evropski parlament. Nov predpis naj bi predvidoma začel veljati konec leta 2012.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave