Navigačný riadok

Opatrenia na zvýšenie zodpovednosti ratingových agentúr - 17/11/2011

Ruka držiaca pero, ktoré ukazuje na obchodné výsledky na monitore © iStock/archives

EÚ chce posilniť dohľad nad ratingovými agentúrami ako súčasť prebiehajúcich reforiem finančných trhov

EÚ zavádza od začiatku hospodárskej krízy reformy DeutschEnglishfrançais na zlepšenie regulácie svojich finančných trhov a ochranu investorov.

Medzi tieto opatrenia patrí aj posilnenie dohľadu nad ratingovými agentúrami s cieľom znížiť prípadný konflikt záujmov, zvýšenie ich zodpovednosti a poskytovanie väčšieho množstva informácií investorom. Ratingové agentúry v súčasnosti podliehajú novému Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy English (ESMA), ktorý ich v prípade porušenia pravidiel môže penalizovať.

Potreba prísnejších pravidiel

Dlhová kríza v eurozóne však odhalila oblasti, v ktorých je potrebné posilniť dohľad. Na odstránenie týchto nedostatkov navrhuje Komisia nové opatrenia DeutschEnglishfrançais , ktoré majú pomôcť stabilizovať finančné trhy a poskytnúť investorom lepšie informácie o úverových rizikách.

Rating je posudzovanie úverovej bonity, teda napríklad rizika súvisiaceho s investovaním do dlhového nástroja, ktorý vydal určitý podnik alebo štát. Rating môže mať obrovský dosah. Zníženie ratingu určitého štátu môže viesť k vyšším úrokovým sadzbám, čím sa úvery pre danú krajinu stanú drahšími

Nové opatrenia by mali viesť k:

  • zníženiu prílišnej závislosti od ratingu – finančné inštitúcie by sa pri výbere investícií nemali slepo spoliehať na ratingové hodnoty. Po novom budú povinné uskutočniť vlastné hodnotenia. Agentúry budú musieť poskytnúť podrobnejšie informácie o ratingu.
  • častejšiemu ratingu národného dlhu – agentúry budú musieť aktualizovať rating štátov EÚ dvakrát do roka (nie jedenkrát); Aby sa predišlo trhovým výkyvom, rating štátov by mal byť uverejňovaný po uzavretí obchodovania a najmenej hodinu pred otvorením búrz v EÚ.
  • nezávislosti – emitenti dlhových nástrojov budú musieť meniť každé tri roky agentúru, ktorá uskutočňuje ich rating; Okrem toho sa v prípade zložitých dlhových investícií bude vyžadovať rating od dvoch rôznych ratingových agentúr. Veľký akcionár ratingovej agentúry nebude môcť byť zároveň veľkým akcionárom inej konkurenčnej agentúry.
  • zvýšeniu zodpovednosti agentúr – investori budú mať možnosť podať občianskoprávnu žalobu proti agentúre, ktorá úmyselne alebo z nedbanlivosti porušila právne predpisy EÚ.

Tieto návrhy musia teraz schváliť vlády členských štátov EÚ a Európsky parlament. V prípade ich prijatia by mali nadobudnúť platnosť koncom roka 2012.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy