Ścieżka nawigacji

Większa odpowiedzialność agencji ratingowych - 17/11/2011

Ręka wskazująca długopisem wykres giełdowy na ekranie LCD © iStock/archiwum

W ramach obecnych reform rynku finansowego UE dąży do wzmocnienia nadzoru nad agencjami ratingowymi.

Od momentu wybuchu kryzysu gospodarczego UE zapoczątkowała reformy DeutschEnglishfrançais w celu poprawy regulacji rynków finansowych i zwiększenia ochrony inwestorów.

Jedną ze zmian było wzmocnienie nadzoru nad agencjami ratingowymi, aby uczynić je bardziej odpowiedzialnymi, zapobiec powstawaniu konfliktów interesów, a inwestorom zapewnić więcej informacji. Agencje są teraz pod nadzorem nowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych English (EUNGiPW), który może stosować wobec nich kary w przypadku naruszenia norm prawnych.

Konieczność zaostrzenia przepisów

Obecny kryzys zadłużenia w strefie euro ujawnił obszary, w których konieczny jest większy nadzór. W związku z tym Komisja proponuje nowe środki DeutschEnglishfrançais mające pomóc w ustabilizowaniu rynków finansowych i zapewnieniu inwestorom lepszych informacji na temat ryzyka kredytowego.

Rating to ocena wiarygodności kredytowej – na przykład ryzyka inwestycji w papiery dłużne emitowane przez konkretną firmę lub kraj. Ocena ratingowa może mieć poważne konsekwencje. Obniżenie ratingu kredytowego danego kraju może skutkować wyższymi odsetkami, a więc oznaczać dla tego kraju wyższe koszty zaciąganych przez niego pożyczek.

Proponowane przez Komisję środki pozwolą:

  • zmniejszyć nadmierne zaufanie do ocen agencji ratingowych – instytucje finansowe nie będą bez zastanowienia polegać tylko na ratingach kredytowych w momencie dokonywania wyboru inwestycji. Będą one zobowiązane do dokonywania własnych ocen. Agencje ratingowe będą musiały podawać więcej szczegółowych informacji na temat kryteriów stanowiących podstawę ich ocen
  • wymagać od agencji dokonywania częstszych ocen długów państw – agencje będą musiały uaktualniać ratingi krajów UE dwa razy w roku (robią to teraz raz na rok). Aby zapobiec zakłóceniom na rynku, ratingi długu publicznego będą publikowane po zamknięciu systemów obrotu w UE i przynajmniej na godzinę przed ich otwarciem
  • zapewnić niezależność – emitenci papierów dłużnych będą musieli co trzy lata zmienić agencję dokonującą ich ratingu. Oprócz tego w przypadku złożonych inwestycji wymagane będą dwa ratingi dokonane przez dwie niezależne agencje ratingowe, a duży udziałowiec jednej agencji ratingowej nie powinien posiadać równocześnie dużych udziałów w innej agencji ratingowej
  • zwiększyć odpowiedzialność agencji – inwestorzy będą mogli zaskarżać do sądu agencję (w celu uzyskania odszkodowania), która umyślnie lub na skutek zaniedbań naruszyła przepisy UE.

Propozycje Komisji muszą zostać jeszcze zatwierdzone przez poszczególne rządy krajów UE i Parlament Europejski. Nowe przepisy mają wejść w życie pod koniec 2012 r.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki