Kruimelpad

Meer aansprakelijkheid voor kredietbeoordelaars - 17/11/2011

Een hand die met een pen naar beurscijfers op een computerscherm wijst © iStock/archives

De EU werkt aan een hervorming van de financiële markten en wil in dat verband een strenger toezicht op kredietratingbureaus.

Sinds de economische crisis uitbrak heeft de EU hervormingen DeutschEnglishfrançais ingevoerd om haar financiële markten beter te regelen en investeerders te beschermen.

Een aspect hiervan is een strenger toezicht op kredietbeoordelaars om belangenconflicten te voorkomen, de bureaus meer aansprakelijk te maken en investeerders meer informatie te geven. De bureaus worden voortaan gecontroleerd door ESMA English (de nieuwe Europese autoriteit voor effecten en markten), dat boetes kan opleggen als ze de regels breken.

Strengere regels nodig

Bij de aanhoudende schuldencrisis in de eurozone is gebleken dat op bepaalde gebieden meer toezicht nodig is. Daarom stelt de Europese Commissie nieuwe maatregelen DeutschEnglishfrançais voor om de financiële markten te stabiliseren en investeerders beter voor te lichten over kredietrisico's.

Een kredietrating is een beoordeling van de kredietwaardigheid, bijvoorbeeld het risico van een investering in een bedrijf of een land. Een rating kan immense gevolgen hebben. Als een land minder kredietwaardig wordt bevonden, kan dat leiden tot hogere rentetarieven, waardoor het moeilijker wordt geld te lenen.

Wat houden de nieuwe maatregelen concreet in?

  • Geen blind vertrouwen in ratings: financiële instellingen moeten bij hun investeringen niet alleen afgaan op kredietbeoordelaars. Zij moeten hun eigen analyses maken en de kredietbeoordelaars moeten hun rating beter verantwoorden.
  • Snellere aanpassing van landenratings: de kredietbeoordelaars moeten hun rating van EU-landen twee keer per jaar updaten (in plaats van één keer). Om marktverstoring te voorkomen, mogen landenratings alleen worden gepubliceerd na sluitingstijd en ten minste één uur voor opening van de beurzen in de EU.
  • Onafhankelijkheid: debiteuren moeten minstens eens om de drie jaar van kredietbeoordelaar veranderen. Bovendien wordt het verplicht twee kredietbeoordelaars te raadplegen voor complexe schuldeninvesteringen. Het wordt niet toegestaan om grote aandelenpakketten te bezitten van meer dan één kredietbeoordelaar.
  • Meer aansprakelijkheid voor kredietbeoordelaars: investeerders kunnen een bureau wettelijk aansprakelijk laten stellen als het opzettelijk of door onachtzaamheid EU-regels overtreedt.

De voorstellen gaan nu voor goedkeuring naar de nationale regeringen en het Europees Parlement. De nieuwe regels worden wellicht eind 2012 van kracht.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links