Navigointipolku

Luottoluokituslaitosten vastuuvelvollisuutta lisätään - 17/11/2011

Kynä osoittaa kuvaruudulla näkyviä pörssikursseja © iStock/archives

EU haluaa tiukentaa luottoluokituslaitosten valvontaa osana finanssimarkkinoiden uudistamista.

EU on toteuttanut finanssi- ja talouskriisin aikana uudistuksia DeutschEnglishfrançais , joiden tavoitteena on parantaa finanssimarkkinoiden sääntelyä ja suojella sijoittajia.

EU on muun muassa tiukentanut luottoluokituslaitosten valvontaa eturistiriitojen vähentämiseksi ja laitosten vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi. Sijoittajille on myös annettava entistä enemmän luokituksiin liittyviä tietoja. Uudistusten jälkeen luottoluokituslaitoksia valvoo nyt Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen English (EAMV), joka voi määrätä seuraamuksia sääntöjen rikkomisesta.

Sääntöjä tiukennettava

Euroalueen velkakriisi on tuonut esiin uusia aloja, joilla valvontaa on lisättävä. Sääntelyn puutteiden poistamiseksi komissio ehdottaa nyt uutta lainsäädäntöä DeutschEnglishfrançais , jolla pyritään tukemaan finanssimarkkinoiden vakauttamista ja tarjoamaan sijoittajille paremmin tietoa luottoriskeistä.

Luokituksella tarkoitetaan luottokelpoisuuden arviointia. Siinä otetaan huomioon esimerkiksi sijoitusriski, joka liittyy jonkin yrityksen tai valtion liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin. Luokituksilla voi olla huomattava vaikutus markkinoihin. Jonkin valtion luokituksen alentaminen johtaa yleensä siihen, että se saa markkinoilta lainarahoitusta vain korkeammalla korolla. Näin kyseisen valtion lainakustannukset kasvavat.

Uuden lainsäädännön tavoitteena on

  • vähentää liiallista riippuvuutta luottoluokituksista – Finanssilaitokset eivät vastedes voi turvautua yksinomaan luottoluokituksiin sijoituksia tehdessään, vaan niiden on myös tehtävä omia riskinarviointejaan. Luottoluokituslaitosten on myös annettava tarkempia tietoja luokituksistaan.
  • valtioiden luottoluokitusten laatiminen tiheämmin väliajoin – Luottoluokituslaitosten olisi luokiteltava EU-maat kuuden kuukauden välein, kun tämä nykyisin tapahtuu kerran vuodessa. Markkinahäiriöiden välttämiseksi valtioiden luottoluokitukset olisi julkaistava vasta markkinoiden sulkeuduttua ja vähintään tuntia ennen EU:n kauppapaikkojen avaamista.
  • varmistaa luottoluokituslaitosten riippumattomuus – Liikkeeseenlaskijoiden olisi kierrätettävä kolmen vuoden välein niitä luokittelevia laitoksia. Lisäksi rakenteeltaan monimutkaisista velkainstrumenteista vaadittaisiin luokitukset kahdelta eri luokituslaitokselta. Luottoluokituslaitoksen suurosakas ei saisi olla samaan aikaan suurosakkaana toisessa luottoluokituslaitoksessa.
  • lisätä luottoluokituslaitosten vastuullisuutta – Sijoittajat voisivat nostaa vahingonkorvausvastuuta koskevia kanteita sellaisia luokituslaitoksia vastaan, jotka tahallisesti tai laiminlyönnin vuoksi rikkovat EU-sääntöjä.

Ehdotuksia käsitellään seuraavaksi Euroopan unionin neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Uuden lainsäädännön on määrä tulla voimaan vuoden 2012 lopussa.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä